lørdag 22. desember 2012

Utdanning er aldri bortkastet


Når vi tar en utdanning regner vi alle med at etter utdanningen skal vi kunne få en topp jobb. Vi skal få evnen til å kjøpe oss et fint hus,  vi skal kunne bruke de evnene vi har fått utlevert, og vi skal også kunne utvikle oss videre. Verden er ikke alltid like svart hvit. Noen har valgt utdanninger som det er vanskelig å få seg jobb i. Pleiemedhjelperen som har hovedfag i filosofi er vel det klassiske eksempelet, men det er klart at denne filosofen kan ha andre samtaler med brukerne enn en annen pleiemedhjelper. Han kan for eksempel diskutere filosofiske problemstillinger med brukerne, med en faglig innsikt. Siden brukeren kan være hvem som helst kan også brukeren være filosof, og denne brukeren vil kanskje foretrekke å snakke med denne pleieren. En sosiolog vil alltid få bruk for sosiologien uansett hvilken jobb en har, sosiologen vil alltid kunne se den sosiologiske teorien uansett jobb.

Verden forandrer seg hele tiden, vi som foreldre ønsker at våre barn skal få det bedre enn oss. Vi ønsker at de skal få et lett og problemfritt liv, men det er motstanden som har utviklet oss som mennesker og gjort oss sterke og pågående.  Dermed kan en tolke at våre barn trenger noe motstand for å kunne utvikle seg. Vi ønsker jo ikke at våre barn skal løpe og sykemelde seg den dagen de møter litt motstad. Altså vil vi at barna våre skal bli vellykkete mennesker, og dette inkluderer: Gode utdanninger, jobb med gode utviklingsmuligheter og etter hvert ønsker vi at de stifter gode stabile familier.

Det er kanskje vanskelig for foreldre å godta at våre barn sine liv utvikler seg slik ikke vi vil, men kan vi da påstå at de har feilet. Vi vet jo ikke hvordan deres blir til etter hvert. Livene våre forandrer seg stadig vært, vi kan skifte ut det meste i livet, men noen ting ønsker vi å ha stabilt. ’

Jeg for min del er avhengig av en stabil tilværelse, med mye ustabilitet og endring. Men for å få til den endringen er utdanning en av nøklene. Selv om mitt liv tilsynelatende er  like stabilt som fjellet, har jeg forandret meg utrolig de siste årene. Dette kommer ikke bare av at jeg har fått barn, men at jeg har valgt å studere. Det vil si at mitt indre liv har forandret seg, at jeg ser livet med nye perspektiver, selv om mitt ytre liv er stabilt som fjell.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar