fredag 7. oktober 2011

Smelteverkstomten

Helt siden nedleggingen av smelteverket har det vært en diskusjon hva tomten skal brukes til. Alle oddinger har en mening om dette. Det jeg synes det vittigste saken vi har lokalt i Odda.

Selvsagt har jeg mange ideer om hva området skal brukes til, problemet med mine tanker er at de strider mot alles ideer. Først og fremst sier jeg et klart NEI til kjøpesender, og ja til arbeidsplasser, kultur  og kunnskap.
Slik jeg ser for meg framtidens smelteverksområde:
·         Øvredel et kunnskapssenter, med litteraturhus
o   Kunnskapssenteret skal bestå av  tredjeår allmennfag Odda v.g.s., og studiesentret.
o   Et nasjonaltsenter for skjønnlitteratur
·          Små håndverksbedrifter, park og et lite tivoli
o   Smed, glassblåsere osv
·         Nedredel helsetjenester

For at det skal være liv og røre på området bør det være noe som tiltrekker seg mennesker nesten hverdag. Derfor kunne det vært fint hvis deler av Odda v.g.s. flyttet ned på smelteverkstomten, sammen med studiesenteret som i dag ligger langt ute på Eitrheim. Jeg er sikker på at flere hadde brukt studiesenteret hvis det hadde ligget i sentrum. Dette kunne selvsagt vært en begynnelse for å kunne utvikle et høgskolesenter i Odda. Spesielt hvis en kan kombinere dette med et nasjonaltenter for skjønnlitteratur.

Jeg tror at små håndverksbedrifter kunne vært et spennende innslag på tomten. Jeg elsker tivoliet i København, derfor kunne jeg tenkt med tivoliet i en mindre utgave i Odda.

Oddakommune kunne ha tilbud privatesykehus billig eller gratis lokaler, slik at de kan være villige til å etabler seg i Odda. På denne måten vil en kunne få pasienter, som reiser til Odda. Dette  tilbudet vil gi ringvirkninger til hele Oddasamfunnet. Både med at en kan få nye Oddinger, men også pasienter som vil igjen bruke tjenester i Odda. Det jeg kunne ha tenkt meg var et tilbud innen plastigkirurgi, siden dette kan tiltrekke pengesterke pasienter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar