mandag 13. februar 2012

Kunder, pasienter, brukere eller biomasse???


Noen ganger synes jeg det er vanskelig å bruke rette begreper på andre mennesker og systemer.  Men jeg synes det er utrolig viktig å bruke rett begrep, siden det påvirker synet vårt på andre hvilke begreper vi setter på dem. Det kan også påvirke holdningene våre, som igjen kan påvirke handlingene våre. Dette mener jeg er viktig når en tenker på det etiske rundt mennesker.

Jeg har for eksempel problemer med å se min familie som mine kunder, som jeg skal selge meg til. Noen mennesker elsker vi helt betingelseløst. Derfor synes jeg det er feil å blande inn økonomisk terminologi på alle områder blir helt feil.

Jeg som lærer skal gi studentene mine kunnskaper, ikke nødvendigvis selge meg selv som formidler. Derfor har jeg problemer  med å se studentene mine som kunder, men derimot synes jeg at det er lettere å tenke på næringslivet som ansetter våre studenter som kunder. Det er jo de vi ”selger” produktet vårt til.

En kan også forstå hvorledes holdningene til våre er en del av vår kompetanse. Hvis det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger, vil man kunne forstå behovet for opplæring i holdninger for å unngå uønskede handlinger i organisasjonen.

Dersom det ikke er noen sammenheng mellom holdninger og handlinger, vil det være unødvendig å jobbe aktivt med medarbeidernes holdninger. Dermed synes det vesentlig at en, når en ønsker å jobbe aktivt med holdningene til medarbeiderne, gjør dette fordi man mener det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger. 

Ut ifra dette kan man forstå det å jobbe med holdningene til medarbeiderne er med utvikler det praktiske arbeidet til medarbeiderne. Siden oppfatningen om medarbeidernes holdninger påvirkes av deres handlinger. Derfor bør lederne være bevisste på hvilke holdninger og signaler de sender til medarbeiderne. Jo mer ønskede holdninger medarbeiderne har, jo mer dygdige medarbeidere.

Det kan altså være en sammenheng mellom hvordan brukere og pårørende opplever organisasjonens holdninger ut fra del-kompetansen til den enkelte medarbeider. Dette viser hvor avhengig organisasjonen er av den enkeltes medarbeiders holdninger.

Den terminologien vi bruker sier mye om oss, og ikke minst om hvilket menneskesyn vi har. Det er også klart at termologien sier også noe om makt. Selvsagt har en kunde  helt annen makt enn en pasient eller en biomasse.  En kunde vil ha en helt annen valg mulighet, siden det å være kunde innebærer å kunne velge mellom ulike selgere, enn en pasient eller en biomasse. Som kunde har en rett til valg, men når jeg er pasient overlater jeg min skjebne legenes hender.  

Det er altså ikke tilfeldig hva vi velger å kalle våre medmennesker, og jeg synes at vi bør kanskje reflektere over hvordan vi omtaler våre medmennesker og hvordan vi ønsker at profesjonelle yrkesutførere bruker når de omtaler oss:  Kunder, pasienter, brukere eller biomasse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar