mandag 3. oktober 2011

En stakkers lærer sine betraktninger

Sitter og ser på mine studenter jobbe med oppgaver. Jeg må si at de imponerer meg. Først på jobb, og så på skole.  Jeg lurer på hvor mange som gjør det samme. Tenk på alle de som tar videreutdannelse etter jobb tid. Noen ganger lurer jeg på om arbeidsgivere ser den resursen, disse studentene har. Nå sitter de og jobber i små grupper, og jeg sitter å ser på dem. Det er ca litt over tretti studenter  i klasse rommet. De er noe rundt 20 til 30 år, en dame resten gutter.
 Tilbake til arbeidsgiverne jeg tviler på om de bryr seg  at arbeidstakere gidder å skolere seg på kveldstid. Klart i festtaler ønsker de at medarbeiderne skal være aktive, og utviklingsvillige. Jeg tror at det med at en søker ny kunnskap kan være en stor styrke for arbeidsgivere. Men hvorfor legger da ikke alle arbeidsgivere til rette for ny kunnskap? Kan utvikling av medarbeidere skje utenom den formelle utdanningen? Klart det. Noen av de mest vise personene jeg kjenner hadde nesten ikke noe utdanning. Men er ikke det å ta en utdanning en del av danningsprosessen vår inn i arbeidslivet. Vil arbeidslivet ha strømlinjeformete medarbeidere?
 Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at det nye arbeidslivet ønsker personer av kjøtt og blod. Personer en kan bli glad i. Jeg tror heller ikke utdannete mennesker er mer strømlinjeformete enn andre. Men kanskje de har en visdom som er viktig i framtidenssamfunn, dermed kan det være at kunnskap gjør en mindre strømlinjeformet.  Det er viktig at vi ikke blir støpt i samme form, men at vi kan gå ulike veger igjennom livet. Jeg tror også at det er vesentlig at arbeidsgivere gir medarbeiderne, ulike former. Dette  gir igjen et mangfold både personlig og faglig.