torsdag 3. november 2011

I går var i går, og dagen i dag er framtiden


Arbeidslivet har forandret seg enormt de siste årene, vi har gått fra et industrisamfunn til å bli et service, digitalt og kunnskapssamfunn. Dermed blir det nye problemstillinger og utfordringer i dette nye samfunnet.

Ved Jernverket i Mo i Rana sa en arbeider:
”Vi pleier ofte å si det slik: det er rart med jernarbeider når han blir gammel. Dør han ikke, han ruster bort. Det høres kanskje ut som en vits, men det er alvorlig nok. Vi blir fulle av støv og sitt. Vi rustner sakte bort. Det blir å hoste opp støv hver enste dag, slik drar du lissom med deg et stykke av arbeidsplassen hjem” (Bjørnson 1997:17).

Dette var gårsdagens problemer, framtidens arbeidsutfordringer vil være av en helt annen karakter. Det rare er når en leser arbeidsmiljøloven, kan en merke at dette er en lov for industrisamfunnet.

Vel, vel det er kanskje ikke så veldig rart når en ser på historien til lovginingen, og samfunnet har vært en i kausalforandring.   En gang sa jeg til min far tenk på all den forandringer og framskritt oldemor må ha hatt i sine hundre år. Da svart min far:”Du kommer til å oppleve enda mer forandringer og endringer i ditt liv”. Og jeg tror han vil få rett i dette.

Altså det begynte med fabrikktilsynsloven i 1892, dette var vel det en kan kalle for ingeniørenslov. Deretter kom arbeidervernloven i 1936,  og det var leger som hadde vært med å utforme denne loven. I arbeidsmiljøloven av 1977 tok en hensyn til psykiskshelse.

Neste gang lovgiverne skal gjøre en radikalforandring i arbeidslovgivningen bør de ta hensyn til det nye arbeidsmarkede. Denne loven må få en nye form, der en også tar hensyn til det åndelige og pedagogiske. Så jeg foreslår at det blir pedagoger, ved god hjelp av filosofer som utformer denne loven.