tirsdag 25. desember 2018

Mine spådommer for 2019


Jeg vil som jeg gjør hvert år komme med noen spådommer for 2019. Først og fremst gleder jeg med til 2019, jeg elsker overganger, starten på noe nytt.

Først og fremst vil 2019 bli et fantastisk år, der vi alle vil ha gode hverdager, selv om vi vil bekymre oss mye, spesielt meg.

Dessverre vil det skje en naturkatastrofe utenfor Norge, og dette vil få verden til å forstå at vi må ta naturen på alvor. Det positive er at verden vil komme tettere sammen, og vi vil føle en dugnadsånd slik vi kan hjelpe til. 

I Norge vil vi også oppleve naturkatastrofer, og vi må lære oss å kjempe mot naturkreftene.  Det vil bli skrevet mye om ofrene for disse naturkreftene, og vi vil godta at vi må sette i gang miljøtiltak som vil påvirke vår hverdag. 

Sommeren vår kommer nok til å bli fin, og vi vil oppleve mye varmt og fint vær har oppe i nord, og det er noe som vi vil sette stor pris på. Livet vil da føles problemfritt, og det vil stå mye i pressen som fina været. 

Rasistiskegrupper vil få mer innpass i samfunnet, og rasistene vil vise seg mer fram med å marsjere, ikke i de store byene, men i de små byene. Det befolkningen vil reagere på er motdemonstrantene, fordi noen av  de vil være veldig voldelige. Dette vil skremme deler av befolkningen.  

I livet mitt vil det skje forandringer, og hverdagen min vil forandre seg veldig, men heldigvis vil jeg leve et stabilt familieliv. Mitt liv vil føles herlig, men jeg kommer til å ha problemer med å nyte det fordi jeg kommer til å bekymre meg. Jeg kommer nok i perioder være med vekke fra familien, men i andre perioder vil jeg nok være mer med familien.  

Barna min vil ha et topp år i 2019, og dette vil gå inn i historien deres som et år full av opplevelser. De vil fortsette med de aktivitetene de går på i dag, som speideren, korps og på kulturskolen.  De vil også lære nye ting som vil berike deres hverdag,

Caroline vil dette året fortsette å studere engelsk, og hun vil få en forfremmelse som vil føre til at hun mye jobbe noe mer. Det kan også skje at hun flytter til England i lengre perioder. Hun vil jobbe en del med å velge jobb eller England. Tilslutt vil hun velge det som føles rett, og dette vil berike livet hennes. 

Caroline og hennes søskenbarn, det vil si barna mine, vil oppleve at en av tremenningene deres vil få et barn, og dette barnet vil hele familien glede seg over, og det vil bare bli en stor glede for hele familien. Ingen av mine søskenbarn liker tanken på å bli besteforeldre, med det søskenbarnet mitt som får først barnebarn vil bli veldig stolt. De eldste i familien vil le av at de yngre kommer etter, slekter skal følge slekters gang.   

Europa sin kongefamilie vil dessverre oppleve en del trist, det kommer til å bli et dødsfall, som vil ramme en regjerende monark. Dette vil føre til debatten om å avskaffe kongehuset i Norge, det kan føre til at det også blir avskaffet. Dessverre vil vi også oppleve en kongelig skilsmisse.