onsdag 20. februar 2013

Vi vil at våre søte små skal bli lykkelig – så husk å ta stamcelleneDa jeg ble gravid med mitt første barn, sa jeg til min kjære at jeg ville vi skulle ta vare på stamcellene til den lille. Til min store overrasking var han enig med meg. Jeg lærte fort at  noe av det første en må lære er å være tøff ovenfor helsepersonalet, med spørsmål under hele fødselen hvorfor vi valgte å ta stamcellene. De la heller ikke til rette for at stamcellene skulle tas, men jeg gav meg ikke, så nå ligger stamcellene til jentene mine i en cellebank.

Jeg valgte å ta vare på stamcellene fordi jeg  ikke kunne ta sjansen på noe annet. Stamcelleforskningen gjør nye framskritt, og stamceller kan nå behandle flere alvorlige sykdommer. Dessverre hadde jeg ingen garanti for å få friske barn, og jeg har heller ingen garanti for at de holder seg friske. Derfor valgte jeg å ta stamcellene deres, jeg ville gi dem denne ekstra gaven i livet. Jeg synes det er betryggende at vi har muligheten til å bruke deres egne stamcelle, om de blir alvorlig syke.

Men jeg forstår alle foreldre som velger og ikke å ta stamcellene. For det første er det ingen automatikk at legen opplyser om muligheten til å ta stamcellene, og det er ingen opplysning om hvordan stamceller kan brukes til behandling. Jeg var heldig jeg fikk av min fastlege god informasjon, men det var etter at jeg spurte. Det var ikke denne informasjonen som gjorde at jeg valgte å ta stamcellene, men jeg fikk jo bare bekreftet mitt valg.

Mange ganger har jeg lurt på hvorfor ikke alle foreldre velger å gi barna sine denne gaven med fødselen. Jo, jeg kan forstå det. For det første er det ikke alle som vet om muligheten til å ta stamcellene, også koster det mye penger. Penger som en kan bruke til å kjøpe fine ting til babyen, eller til en ferie. Personlig mener jeg at dette burde den norske velferdsstat hjulpet til med å betale, tenk hva helsevesenet kan spare, fordi jeg har valgt å betale selv for å ta stamcellene. Disse stamcellene kan behandle mine barn, om de skulle bli alvorlig syke.  Men jeg valgte altså å bruke penger på å gi mine barn en mulighet om de blir syke.

Vi lever i et samfunn med mer og mer framskritt, derfor er det viktig at alle gravide for opplyst om det å ta stamcellene.  Barna våre er framtiden, og undertegnete mener at i framtidenbehandling er stamceller viktig.

Så hvis noen av dere som leser dette er gravide er det en ting jeg vil si: Husk å ta stamcellene!!!!!