søndag 23. april 2017

Synk eller svømLivet er ikke alltid like lett, og andre ganger er det helt fantastisk. Noen mennesker har evnen til å se det negativet i nesten alt, andre mennesker ser det positive i nesten alt. Noen mennesker ser det vanskelige i utfordringene, og andre tar alle utfordringene lett. Noen mennesker blir fort voksene, og andre mennesker leker seg igjennom livet.  Noen mennesker er seriøse, og andre mennesker blir sett som mindre seriøse. Noen mennesker liker det formelle, og andre mennesker liker det uformelle. 

Vi alle vet at arbeidslivets verste tidstyv er lange og unødvendige møter. Enkelte mennesker er veldig glade i å være i møter, og på disse møtene skjer det som oftest ingenting.  Derimot på de uformelle møtene mellom kolleger skjer nytenkingen og kreativiteten. For å tenke nytt må en være leken, og ha evnen til verbale ballspill. Det er i disse lekene som fører til nyutvikling. 

Det viktigste med møter er at en for i gang en kommunikasjon, og evnen til å kommunisere nye ideer og ny tekning skjer ikke i formelle møter, men med mellommenneskelige møter ute på gangen eller lignede. 

Personlig har jeg for eksempel lært mer pedagogikk i slike uformelle møter ute på gangen eller løsprat inne på et kontor, enn jeg har lært i formelle møter der vi har diskutert pedagogisk utvikling. Læringen i en organisasjon kan skje blant medarbeiderne i mellom, og dette bør ledelsen legge til rette for kan skje, framfor møter, som stort sett er tidstyver.   

Ordet ledelse kommer av det å finne leia, når kapteinen styrer skuta, finne den rette leia, uten for mange farer, se mulighetene og hvis det skjer noe må en velge: Synk eller svøm. De som greier å svømme med en gang greier seg som regel bedre enn de som synker sammen ned til kjelleren. 

Vi alle har opplevd situasjoner der vi kan gi opp, og «møter veggen» eller kan en kan begynne å svømme igjen. Det er gjerne de menneskene som er lekene og uformelle som er de som reiser seg fort igjen. De vet nemlig at ingen teller tapte slag på seierens dag.