søndag 27. januar 2013

Framtidensstudenter:


Jeg lurer på hva som  blir framtidens måte å studere på, eller tilegne seg teoretisk kunnskap. Personlig tror jeg at de videregående skolene kommer til å eksistere. Det er fordi dette er en fin måte å aktivisere ungdommene mellom 15-18 år på. Distriktene trenger også de videregående skolene på grunn av dette gir arbeidsplasser for høgutdannete.

Men derimot vil nok høgskolene og universitetene bli annerledes. Når mine barn skal begynne å studere vil det nok være mangel på arbeidskraft, spesielt innen eldre omsorgen.  Jeg tror at for dem vil det bli relativt lett å få seg jobb som ufaglærte.

Studier vil kanskje komme til å bli en vare som en shopper, på lik linje som en kjøper bukser og gensere.  Jeg tror også at en vil kunne ta de fleste utdanninger som fjernstudent over nettet, og at det vil være mer vanlig å ta studier ved siden av jobb. Dermed må høgskolene og universitetene begynne å skreddersy tilbud, som en kan gjennomføre ved siden av full jobb.

Det som vil selvsagt være et problem er at en vil ikke få det samme student livet, men en vil kanskje oppleve noe av dette studentlive på sosialemedier. Ja, samfunnet er under en kolossal forandring, og de sosialemediene vil bare utvikle seg mer og mer. Vel, vel tilbake til studentlivet, kanskje det gammel studentlivet forsvinner. Jeg personlig tror at det da vil forsvinne en viktig del av det å være student.

Det er klart at i framtiden vil bestå av uendelig menge valg for den oppvoksende generasjon. De har uendelig av  muligheter, de vil være attraktive som kunder for høgskolene. Dermed vil  de unges valg bli mye vanskeligere. I tillegg til å være undrende til hvilke type utdanning de har muligheter til å velge, kan de velge alt og ingenting. Dermed bør kanskje de videregående skolene styrke sine karriereveiledningstjenester.  

Men det er viktig at de unge velger ikke bare ut fra fornuft, men også noe etter følelser. Det er sjelden forsendt å starte på en nye utdanning. Personlig har jeg tatt de siste årene minst 15 studiepoeng  i halvåret, nå trenger jeg bare noen få studiepoeng til for å kunne ta ut bacholergranden i pedagogikk, disse fagene tar jeg selvsagt over nettet. Kontakten jeg har med mine medstudenter  har jeg på en facebook-gruppe, og det er faktisk noe av det som motiverer meg mest til å studere. Jeg tror faktisk at det vi driver på med er slik framtidsstudenttilværelse kommer til å bli. De skolene som har forstått dette, er nok de skolen som vil overleve.