lørdag 14. april 2012

De små stegs makt


Noen ganger kan våre valg påvirke våre liv, og dette gjelder selvsagt også de småvalgene. Det som tilsynelatende ikke betyr så mye, påvirker våre liv og utvikler oss gjerne som personer. Likeledes er det noen begivenheter som påvirker oss svært som personer. De små episodene som vil alltid være med på å påvirke oss. Hendelser og replikker som har innprentet seg inni oss, og som er med på å påvirke våre valg. Dette kan være positivt, men dessverre også negativt. De kan motivere oss, men også få oss til å unngå å gjøre det du vil.

Når jeg  tenker  tilbake på de viktige begivenheter i mitt liv, er det ikke de store dagene. Eller de dagene jeg har bestått eksamener, men de dagene jeg behersker noe jeg ikke trodde at jeg skulle klare. For eksempel den første gangen jeg gikk etter å ha operert ryggen. Den vidunderlige følelsen av å stå på beina etter  å ha holdt sengen fire uker, med bare smerter.  Jeg har faktisk aldri nevnt hvor vondt det var før nå. Men den enorme vinner følelsen jeg hadde da jeg sto på mine to bein. Jeg   gjenlevde denne følelsen, da jeg fjernet galleblæren, og måtte opp å stå samme dagen hvor jeg opererte.   Jeg tror kanskje at en har godt av å ikke bare være bra, tidlig i live. Det å vite at en kan greie det umulige, gjør at en utvikler en følelse av å kunne greie alt, bare en tar tiden til hjelp.  Noe av det mest utrolige er at hvis du tror du kan greier en det.

Dette er noe av grunnen til at de som jobber i som sykepleier, lærere osv, ikke skal slenge for mye med leppa. Dette kan drepe empowermenten til de som skal hjelpes eller veiledes, men jeg ser heller ikke bort fra en liten ubetenkt replikk kan være drivstoffet til motivere den enkelte empowerment.  

Jeg har selvsagt flere eksempler på hvordan hverdagsepisoder har vært store gjennombrudd  livet mitt, og episoder jeg ikke vil være foruten.  Det er viktig at vi tar vare på disse gjennombruddene, men det er ikke sikkert at vi forstår i øyeblikket  vi opplever en stor begivenhet.  Men når du har forstått det, vil det alltid være en stor begivenhet i livet.