mandag 26. desember 2016

Mine spådommer for 2017Året 2017 kommer til å bli et godt år for folk flest. Arbeidsledigheten kommer til å gå noe ned, men ungdomsledigheten kommer til å stige. Flere ungdommer vil fullføre videregående skole dette året. Folk flest vil nok huske dette året som et vekstår, der vi brydde oss om hverandre. 

Innvandringen kommer til å synke det første halve året, men vil ta seg noe opp igjen i sommer og noe etter sommeren. Flere av asylsøkerne vil få en rask bosetting i kommunene, og det er fordi det kommer til å skje radikale endringer i bosettingspolitikken av asylsøkere. Flere kommer til å jobbe med integreringstiltak i kommunene, private, fylkeskommunalt og i statligsektor. 

Det kommer til å bli regjeringsskifte etter valget, med de partiene som kommer til å gå mest fram er de grønne og piratene. Piratpartiet kommer som en stor overraskelse dette året, og det kan godt hende at de for en eller to på stortinget. De grønne kommer nok til å stjele mest velger fra de borgerlige, og de mest trofaste velgerne kommer nok til å være velgerne til Senterpartiet. Det vil også bli startet opp et nytt innvandringskritiskparti, men disse vil ikke få noe særlige med stemmer.

Samfunnet kommer nok til å forandre seg noe. Vi kommer til å bli mer naturvernbevisste, og naturvern er noe som vi vil se mer behov for. Det som er litt trist er at enkelte utviklingsland vil fortsette å ødelegge naturen, fordi de ønsker vekst og utvikling. 

Presidenten i USA vil nok ikke bli stilt for krigsrett i 2017, han vil legge grunnlaget for dette, men det vil ikke skje før i 2018 eller 2019. Noe av det første han kommer til å gjøre når han blir president er å prøve å få Nobelfredspris, derfor vil han smiske ekstra mye med norske politikere og kongefamilie.  

I fjor spådde jeg en skilsmisse i den europeiske kongefamilien, og dette fikk jeg rett i. Det kommer nok til å bli en ny skilsmisse i den europeiske kongefamilie i år. Et medlem av den europeiske kongefamilie vil stå fram som homofil, og kommer til å føles helt greid, og vedkommende vil bare få støtte. Det kommer til å skje et troneskifte i løpet av året i et av de europeiske landene. Vi i Norge kommer nok til å være veldig opptatt av det private pengeforbruket til den norske kongefamilien, og dette kommer til å bli drøftet i flere debattprogram.   

Mitt liv i 2017 kommer først og fremst om å jobbe og være med familien. Jeg vil også til å utvikle noen av mine venneforhold, og dette vil gjøre meg godt. Mulig jeg vil få noe reiser i år, både jobbreiser og private reiser. Livet mitt kommer til å utvikle seg til det bedre, men jeg kommer til å kjede meg en del i 2017. For meg betyr kjedsomhet det samme som at kreativiteten øker, og dette kan gi frukter i løpet av året. Men jeg vil nok gå noe ned i kjelleren i denne prosessen. Det at jeg har tatt meg en tur ned i kjelleren kommer ikke andre til å merke. Jeg tror mitt liv i kommer nok til å bestå av stabilitet og endring, og dette er en situasjon som jeg trives i. I sommerhalvåret vil jeg og barna stort sett bruke i Mikkelparken, og dette kommer til å gjøre at jeg utvikler min omgangskrets.