torsdag 4. mai 2017

Skattepenger rett i dassDet er bra at vi betaler skatt, det og skattefinansiering av velferdsstaten gjør at vi alle kan sende barna våre på skole, vi for medisinskhjelp når vi blir syke og de som har barn med spesielle behov vet at barna for hjelp også når barna er voksene. I perioder  er jeg og min familie stor forbrukere av velferdsstaten, og dette forplikter meg også til å betale min skatt. Selvsagt blir jeg sur når jeg for baksmell på skatten, som alle andre.

Jeg er spesielt stolt over helsevesenet i Norge, og jeg har nesten bare gode erfaringer fra mine sykehusopphold, og jeg har hatt noen, og dette har vært lange besøk på sykehusene, rekorden min er 2 måneder på et sykehusopphold. 

Jeg forventer at de som forvalter mine skattepenger forvalter pengene på best mulig måte, slik som vi som innbyggere for mest mulig ut av våre skattepenger. Spesielt forventer jeg at de pengene som går til helse skal forvaltes slik at en kan behandle mest mulig pasienter, på best mulig måte. 

Det jeg lurer på i dag etter vi har fått beholde akuttkirurgien, hva planene om nedleggelse har kostet oss som skattebetalere? Det må jo ha vært ekstremt mye planlegging, møtegodtgjørelser, møte mat på fine hotell og strategimøter ovs. når denne nedleggingen ble planlagt. 

Disse pengene som helseforetaket kunne ha brukt på pasientene, gitt pengene for eksempel til bedre sykepleie til den enkelte pasient, behandle flere pasienter eller heve kompetansen til de ansatte som igjen vil komme pasientene til nytte.  Byråkratene som har fått et mandat for å kunne forvalte våre skattepenger, må være klar over at dette er våre penger og disse pengene skal forvaltes med kunnskap og med klokskap. 

Noen vil kanskje hevde nå at jeg er noe smålig, for det er ikke snakke om så mye penger. Men for den pasienten som for bedre behandling eller for den sykepleieren som for betalt spesialutdanningen betyr disse pengene mye. 

Våre skattepenger som vi har tjent med svette, kunnskap og ikke minst har vi brukt av vår tilmålte tid har på denne planeten for å kunne betale for velferdsstaten, må vi kunne kreve at skattepengene våre blir brukt med klokskap og komme borgerne til gode, og ikke bare kase de rett ned i dass. 

Nei, la oss se regnskapet for hva en slik prosess koster, og for at det skal være mulig å forstå summen bør de sammenligne med noe vi kan forstå, for eksempel hvor mange sykepleiere som kunne fått en videreutdanning. Hvis tallet er over 1 viser tallet at byråkratene har valgt å kasse pengene rett i dass.