søndag 17. august 2014

Tillitt eller ikke:Tillitt er ikke lett, og den tillitten en har brukt lang tid på å bygge opp  kan rives ned så lett. En kan kanskje bygge opp en ny tillitt, men tillitten vil aldri bli den samme. Den naive tillitten en har hatt rives ned, og vil høg sannsynligvis aldri komme tilbake. Det er klart noe tillitt kan en få tilbake, men ikke den ærlige naive tillitten en har med de som aldri har sviktet en.

Beundringene for den andre forsvinner, sammen med mistilliten. Den beundringen en føler ovenfor andre skaper tillitt, og denne beundringen skal en ta vare på mellom mennesker.

Jeg kjenner deg, jeg forstår deg  og jeg ser deg . Dette er elementer som er viktige når en jobber med å skape tillitt mellom mennesker, og  jeg mener ikke bare innen det romantiskerelasjoner, men også andre innen for andre mellommenneskeligeforhold. Det å se og bli sett skaper tillitt mellom oss. Tillitt er ofte limet til tilknyttingsbåndet mellom to mennesker.

De uskrevete kontraktene en har med et annet menneske bør ha det samme innhold. Problemet oppstår den dagen det viser seg at vi har ulike innhold i kontrakten.  Vi har ofte egne ideer om innholdet i kontakten mellom oss, og dette er kanskje det som kan skape uroen oss imellom.  

Tillitt er noe en har til et annet menneske fordi det har gjort seg fortjent til tillitten. Dermed kan mistillit utvikle seg fordi hvis en plutselig mener at den andre ikke fortjener vår tillitt.   

Motivasjonensprosessen til å utvikle gode relasjoner er tillitt et av hovedvektøye. Gode relasjoner i en gruppe  er viktig i et samarbeid og fellesskap. Motivasjon til samarbeid er vesentlig når en skal inkluderes i en  gruppe.

Tillitt er som en blomst, den  kan visne den kan dø, men så lenge det er frø kan den alltid begynne å spire igjen og igjen.