fredag 28. oktober 2011

Andragogikk

Som noen av dere sikkert har oppdaget er jeg litt mer enn det normale som opptatt av utdanning og skole. Jeg som skolemenneske er glad jeg for jobbe med å formidle kunnskap, spesielt er jeg interessert i det som på fint heter andragogikk. Dett er en retning innen voksenpedagogikken som klart skiller mellom pedagogikk til barn og pedagogikk overfor voksne.

Dette er nok et av problemene med å undervise voksne er at en ikke kan bruke de samme metodene, og en må forholde seg ulikt til voksne og barn. Nå vil sikkert noen av dere som kjenner meg argumentere med at jeg ikke har noen erfaring med å undervise barn. Dette er helt rett, men jeg har mange års erfaring  med å undervise voksne. Dette er det første året jeg oppdaget at alle studentene var yngre enn meg.

Det jeg synes er noe merkelig er st det er få av pedagogikkutdanningene som omhandler bare andragogikk. Jeg forestår ikke hvorfor ikke dette er et eget fagfelt innen lærerutdanningene. Dette synes jeg er en utfordring til lærerhøyskolene, om å skille pedagogikken mellom barn og voksne.  Det er jo for eksempel klart det er ulike maktforskjeller, mellom studenter og lærer, enn elevene i første klasse.

Jeg ville bare nevne dette slik at dere kan tenke igjennom denne problemstillingen.