mandag 31. juli 2017

Fordommer og dannelseIngenting er som fordommer. Fordommer er noe de fleste av oss har mer enn nok av, selv om vi ikke ønsker å ha noen. De fleste fordommer er ganske uskyldige, og noe vi må bare leve med. Jeg kjenner noen som påstår at de ikke har fordommer, og sannheten er at de har så utrolig mange fordommer, men livsløgnen sier at de ikke har det. Jeg har respekt for livsløgner, og mener at dette er noe en skal være forsiktige å kødde med. 

En av de store fordommene vi har nå er at den norske allmenndannende skole er så dårlig, dette er blitt et faktum på grunn av de nasjonale prøvene. Det media glemmer er at vi tilhører den germanske skoletradisjon, der dannelse annen kunnskap er også viktig, i motsetning til den  anglikanske tradisjon der konkrete ferdigheter i for eksempel matematikk er det viktigste.   

I sommer opplevde jeg at mine fordommer, stemte utrolig godt med virkeligheten. Spesielt med tanke på hvordan for eksempel hvordan russere, engelskmenn og vi fra Norden.  Dette kan komme av at jeg også har behov for å få bekreftet mine personlige fordommer. 

Vi fra Norden er faktisk de jeg ler mest av, der vi løper rundt og tar hensyn, og finner oss i alt mulig, bare vi har det fred og hyggelig rundt oss. Samtidig opplever andre oss som temmelig uhøflige, fordi vi ikke takker, har problemer med køkultur og det vi oppfatter som høvelig oppførsel, mener andre at det er ufyselig. Jeg forsto på ferien hvorfor Norden ikke blir beregnet som herrefolk. Nei, for vi er en gjeng av fattige som tilfeldigvis har blitt veldig rike, og vi løper rundt og er tjener for alt og alle. Vi vil jo muligens mene at vi er hjelpsomme og hyggelige.  Men mine fordommer blomstret også ovenfor de landene som jeg vil definere som herrefolket, og med herrefolket mener jeg de tidligere stormaktene. 

Jeg lurer på om slike charterferiesteder er steder, der vi alle kunne lære om våre ulike kulturer.  Nei, vi er jo på ferie, ikke på sosialantropologisk feltarbeid. Vi er muligens litt interesserte i å lære litt om det landet vi er i, men ikke i alle andre land. Det er klart vi holder oss sammen med våre egne, og det vil si vi fra Norden, er kun med andre fra Norden. Klart dette har sine fordeler, mine barn blir gode til å forstå andre fra Norden, og på grunn av dette blir de bedre i norsk. 

Den fordommen som jeg har lært meg de siste årene forsvant, nemlig den fordommen vi har lært av resultatene av de nasjonale prøvene om at den norske skolen ikke fungerer. Dette er bare tull og tøys, når en ser på svømmeferdighetene til nordmenn i forhold til andre, har vi gode svømmeferdigheter. Blant annet kan nesten alle nordmenn, svensker og dansker svømme, og vi er gode og skolerte svømmere. Dette er fordi vi har god svømmeopplæring på skolen.

I ferien hadde jeg en liten svømmeskole for britiske damer, og de hadde ikke noen svømmeferdigheter, de var også redde i vann. Disse ble ikke noe spesielt gode svømmere etter to dagers kurs hos meg. Jeg lære noen  av barna lærte faktisk å svømme litt, men de var ikke redde.
Dette viser at den norske skole fungerer, den lærer hos det som er viktig, med at den har fokus blant annet god svømmeopplæring. Her hvor vi bor er blant annet kulturskolelærerne med på musikkundervisningen, og målet er et alle skal kunne lære å beherske og få gleden av et instrument. Dette er å danne menneske, dannelse fagene er viktige i den norske skole, og det er det som gjør den til en god skole.