mandag 28. november 2011

ORD OVER EI GRIND

Alle som kjenner meg vet at jeg ikke leser dikt, men det er et dikt som jeg synes er utrolig viktig, spesielt fordi av oss som jobber med mellommenneskelige relasjoner. Jeg hørte på radioen at Halldis M. Vesaas hadde brukt flere måneder på å skrive dette diktet. Det synes jeg er relativt liten tid med tanke på den visdom som ligger i diktet. Forskere har gjerne brukt flere år på å finne ut av det hun beskriver i dette diktet. Kanskje en skulle ha brukt mer dikt og poesi når en utdannet personer til å jobbe med andre mennesker. Det er kanskje poesien som beskriver kort det som skjer mellom oss mennesker, både på godt, men også de vonde følesene.  Denne visdommen burde vi som lærer kanskje benyttet oss mer av når vi underviser.

ORD OVER EI GRIND (Halldis Moren Vesaas).
Du går fram til mi inste grind
Og eg går fram til di
Innanfor den er kvar av oss einsam
Og det skal vi alltid bli


Aldri trenge seg lenger fram
Var lova som gjaldt oss to
Anten vi møttes tidt eller sjeldan
Var møtet tillit og ro


Står du der ikkje ein dag eg kjem
Fell det meg lett å snu
Når eg har stått litt og sett mot huset
Og tenkt på at der bor du


Så lenge eg veit du vil koma i blant
Som no over knastrande grus
Og smile glad når du ser meg stå her
Skal eg ha ein heim i mitt hus