søndag 4. desember 2011

En hylles til velferdsstaten


Noen ganger synes jeg livet er vanskelig, og jeg svartmaler alt og alle. Jeg tror at mine problemer er verdenstørste. Dessverre må jeg bare innrømme at problemene mine er peanøtter i forhold til veldig mange sine problemer.

For det første jeg bor i et av verdens rikesteland, jeg kan bli syk uten å tenke på om jeg har forsikringer eller penger til å betale for behandling. På fredag gjorde jeg et lite inngrep hos legen, selvsagt var dette nesten gratis.  Det er godt å ha denne tryggheten som velferdsstaten gir oss.  Dette er en trygghet vi tar for selvsagt, men er det en selvfølgelig?

Barna mine blir vaksinerte for å slippe enkelte farlige sykdommer, og jeg vet at trenger de noen form for behandling vil de få det.  Dette er noe av det jeg føler takknemmelighet ovenfor. Dette  er faktisk ikke en selvfølgelighet. Jeg vet at det ikke er lommeboken min som avgjør om mine barn skal få behandling, som mor synes jeg dette er fantastisk.

Dere som kjenner meg vet at jeg har vært mye på sykehus. Det som kjennetegner alle gangene er alle de som er der for å hjelpe. Alt fra renholder til overleger, alle med et fellesmål å få pasientene friske. Det er selvsagt  ting og tang i helsenorge som ikke fungere, men vi er heldige som har et så utrolig godt helsevesen.

Ja, vi er heldige som er født i Norge med alle våre velferdsgoder, som er så gode a vi tror det er slik det skal være.  Dessverre er det mange land som ikke har det samme god fungerende helsevesen.

Men noe en bør huske på er at alle har rett å få samme tilbud. Derfor må vi også ha lokalsykehusene, slik at alle borgerne kan få et tilnærmet likt tilbud.  Det hender at naturen ikke spør før den tar seg til rette, og for eksempel stenger veger med ras, og stenger folk inne på et lite geografiskområde. Når slike ting skjer, forstår vi hvorfor det er viktig at vi har et lokalsykehus med akutt og fødetilbud. Jeg forstår ikke hvorfor en skal bygge ned velferdstilbudet. Derimot  burde politikerne vært så stolte over at de kunne gi de samme velferdsgodene til alle borgerne, at de ikke engang nevnte det å legge ned lokalsykehus.