lørdag 18. august 2012

Er utdannelse nødvendig? Eller gjelder dette bare noen yrker?


Er det samfunnet sin oppgave å styre yrkesvalget til ungdommen. Nå er det slik at det er noen yrkesgrupper en trenger mer av enn andre. Samfunnet trenger for eksempel flere sykepleiere enn sosiologer eller filosofer. Skal samfunnet betale for utnyttige utdanninger? Og hva er en nyttig utdanning? Eller kan vi bare importere nødvendig kompetanse fra utlandet? Eller bør en stimulere norsk ungdom til å ta nyttige utdanninger?  

Huff, denne diskusjonen er vanskelig. Det å ha en god utdanning betyr ikke bare at du kan et fag, men for å greie en høgereutdanning i dag, må du også ha annen også kunnskaper innen språk, samarbeidevne og selvstendigarbeid.

Er det rett å stimulere studenter ved å ettergi studielån ved nyttige studievalg? Men det norske samfunnet gir gratis utdanning til dem som velger offentligeskoler, også på høgskole nivå. Dette må da være et godt tilbud, for det er få land som har gratis utdanning til alle studentene, men vi nordmenn tar dette som selvsagt. Blir det ikke da urettferdig at viss en velger et studium der en nesten er garantert jobb, skal en i tillegg få ettergitt studielån?

Kanskje en kan stimulere flere søkere ved å opprette flere studieplasser. Dette kunne sikkert vært lurt. Personlig har jeg fastlege Vakant så jeg tror at det kunne vært en ide om å opprette flere studieplasser på medisinstudie. Dette tror jeg ikke legeforeningen ville ha likt. Når markede er mettet, vil jo lønningene til legene synke.

Rent logisk skulle en trodde at på grunn av mangel på førskolelærere har disse en ekstrem høg lønn, men deres fagforbund godkjenner hele tiden at ikke førskolelærer for jobb som førskolelærer. Jeg tror for eksempel ikke at en legestudent eller en hjelpepleier/sykepleier ville ha fått jobb som lege, slik en førskolelærerstudent (på deltid) eller en assistent kan jobbe som førskolelærer. Av dette forstår jeg at fagforeningen deres mener at en ikke trenger noe utdanning, og at utdanningen er bare noe tull. Personlig blir jeg skremt av at barnehager godkjenner førskolelærer som ikke er ferdig med utdanningen. Dette må jo svekke kvaliteten på det tilbudet barna blir tilbud. Hvis ikke kvaliteten blir svekket forstår jeg ikke hvorfor en skal ha førskolelæreutdannelse.  Altså barna for et dårligere tilbud enn det som er lovpålagt, men vi som foreldre betaler det samme. Det noe her som ikke stemmer rent logisk.