torsdag 1. mars 2012

Fremmer egoisme lykke?


For en tid siden tok jeg noen bilder av jentene oss en fotokjede. Jeg bestilte bilder, og betalte ved bestilling. Det var for å få noen rabatter jeg betalt   med bestilling. En uke gikk, da fikk jeg vite at de hadde gått konkurs. Først ble jeg sinna, deretter ble jeg fortvilet. Jeg følte meg rett  og slett lurt. La igjen en haug meldinger på svareren deres, og sendte en haug med e-post. I går fikk jeg en SMS av de som hadde overtatt konkursboet. Jeg kan nå komme å hente bildene. Først ble jeg glad, deretter glad. Tenk at  nå skal få hente bildene mine.  Jeg må jo si at jeg er imponert over de som overtok konkursboet. Jeg synes altså at de handlet rett, i forhold til meg som kunde.

Dygd og rett handling mente Sokrates, fører til lykke. Dygd er et begrep som ifølge dygdsetikken knyttet til tekniske ferdigheter, men å ha en moralsk dygd betyr ikke å være flink til eller behersker en bestemt virksomhet.  Av dette kan en forstå hvor viktig det er å handle rett. Altså mente altså at rett handling fører til lykke.  Med dette kan en tolke at det å gjøre rett er en egoistiskhandling siden det gjør oss lykkelige. Men viss det gjør dem som overtok konkursboet lykkelig å gi meg bildene, må de bare gjøre det.   Sokratisk viste med dette at moral kan ha et egoistisk ansikt.

I psykologisk egoisme er en teori om menneskets faktiske motivasjon. Altså menneskes handling er styrt av å oppnå fordeler, og dette motiverer til handling. Det er jo klart at vår egen egoisme er et motiv for utvikling, det å kunne oppnå personlige goder. Detteselvsagt gjelde både ytre og indre motivasjon.

I mine ører klinger ordet egoisme negativ, men er det nødvendigvis det? I følge Inge Bø og Lars Helle i boka ”Pedagogisk ordbok” er det å være egosentrisitet: ” selvopptatthet, sinnelag som kretser om det egen jegs  tilstand og interesse”. Dette er jo bare negativt.   Hvis vår egoisme medfører at vi gjør det rette eller at det motiverer oss er det positivt.  Dermed kan jeg ikke forstå at en blir et bedre menneske av å kunne være  egoistisk, og en vil også kunne bli lykkelig av å handle rett.