onsdag 4. april 2012

Den stille revolusjon:


Vi tror vi lever i et likestilt samfunn, men gjør vi dette? Jeg er kanskje en naiv av natur, men jeg tror ikke at vi lever i et likestilt samfunn. Jeg tror vi sliter med nedarvet holdninger som det vil ta generasjoner å rette opp.

Når jeg møter et menneske for første gang tar det ikke lang tid før jeg har plassert menneske i ulike kategorier, noe av det første er kjønn.  Med  plassere mennesker i ulike kategorier gir vi dem også egenskaper. 

Dessverre vet vi lite om hvordan de første menneskene levde. På et eller annet tidspunkt tok mannen overtaket. Dette overtaket er han selvsagt ikke villig til å gi fra seg. Kvinnene ble ”det andre kjønn”, og mannen begynte å betrakte henne som sin eiendel, på lik linje som hans hest, jord eller andre redskaper.   

Aristoteles mente blant annet at noen ganger vokser fosteret seg til en misdanning, og utvikler seg til en jente. Vi kvinner er altså misdannete menn. Thomas Aquinas mente at kvinnenes natur  mangelfulle og misavlet. Derfor bør kvinner ha en underordnete stilling i samfunnet.

Men Platon mente at både kvinner og menn skulle ha lik rett til utdanning, siden de hadde samme fornuft. Av dette kan en tolke at Platon hadde en likestilt holdning til kvinnene.

En av de kvinnene jeg beundrer mest er Simone de Beauvoir var eksistensialist. Blant annet mente hun at menneske er ikke fra naturens side dømt til å leve i en bestemt rolle, og at enhver rolle er skapt av menneske, dermed kan en forandres.  Det er menn som holder kvinnene ned i samfunnet, men vi kvinner må lære oss å bruke vår frihet. Friheten er noe som kommer innenfra. Simone de Beauvoir var født inn i en borgelig familie i Paris, med strenge regler om hvordan en pike skulle oppføre seg. Selvsagt gjorde hun opprør mot disse idiotiske reglene, og hun lurte seg ut om nettene på kafeer og barer. Da hun var voksen, og jobbet som lærer, sjokkerte hun både de andre lærerne og elevene med sin oppførsel.

Jeg tror hun ville ha likt den stille revolusjon som foregår i dag. Kvinnene har nå inntatt for fullt universiteter   og høgskoler, og tar nå flere eksamener enn menn. Denne stille revolusjonen kommer en til å merke når Norges høgeste embetsverk vil være besatt av kvinner i alle posisjoner. En vil kanskje i framtiden snakke om menn som det andre kjønn, det kjønnet som må hjelpes og som mangler kunnskap.