mandag 31. oktober 2011

Ufaglært?

Thomas Nordahl mener at dagens spesialundervisning bør avvikles (Kilde NRK.no Publisert 19.09.11 kl. 17:11). Dette er blant annet fordi at 40% av spesialundervisningen skjer av ufaglærte, og at disse aktivitetene er i liten grad knyttet til læring. Dette fører til disse elevene vil få store problemer med å komme seg ut på arbeidsmarkede. For det første vil jeg bare si at jeg er helt enig med Thomas Nordahl.
Men hvem er disse ufaglært? De ufaglærte er ingen homogengruppe, men er en gruppe med svært ulike utdanningsnivåer.
En filosof jeg kjente en gang jobbet under utdanningen som ufaglært på et alderhjem. Når han var ferdig utdannet filosof fortsatte han å jobbe som ufaglært.  Han var avhengig av å ha en inntekt for å kunne betale regningene sine.Jeg vet om flere med mastergrader/hovedfag som jobber som ufaglærte, fordi det er bare blitt slik.
De som ansetter nye medarbeidere ser for seg at de gjerne vil ansette en fagarbeider. Men er det riktig at for eksempel barn og ungdomsarbeidere skal i praksis gjennomføre spesialundervisningen. Har ikke disse elevene rett på en målrettet læring med en utdannet spesialpedagog?
Vel, vel tilbake til de ufaglærte. Kan en kalle en halv- og/eller helstudert for ufaglært? Jeg synes heller ikke det er rett å gi dem lønn som ufaglærte. Det er viktig at akademiskkunnskap blir verdsatt i kroner. Jeg tror at en med akademiskbakgrunn har en verdifull verdi og tilføre brukerne.
1.      De tilfører virksomheten mye kunnskap
2.      De har med sin akademiskebakgrunn vist at de kan ta i mot kunnskap på et høgtnivå
Ergo denne gruppen tilfører mye gratis kunnskap til sine arbeidsgivere, og dermed forstår jeg ikke at denne gruppen er ufaglært. Når jeg kommer selv på aldershjem håper jeg å bli pleiet av en som kan snakke om sitt fagfelt for eksempel filosofi eller kunsthistorie framfor en som ikke har noen andre interesser enn  det å pleie.