lørdag 25. april 2015

Er en født kreativ? Eller er det noe en blir?Som jeg har vært inne på i en tidligere blogg er at de færreste av oss er kreative bare reproduserende.
Det å være kreativ er å være nytenkende, det er ikke det samme som å male et bilde, men det er klart at kreative mennesker kan uttrykke seg med å male et blide.

Jeg tror dessverre  ikke at en kan lære noen med å være kreativ, personlig tror jeg at kreativitet er en egenskap en er født med , en type ”personlighetsforstyrrelse ”.  Derimot tror jeg at for at en kreativperson skal kunne være kreativ, må en ha en ”verktøykasse ” med kunnskap og ferdigheter.  Jeg tror også at kunnskap og ferdigheter kan være beskyttende for den kreative. 

Jeg tror at et fåtall av oss mennesker er kreative, men jeg tror at noen har mer enn denne egenskapen enn andre.  Vi trenger ikke så mange kreative, fordi samfunnet tenger nemmelig flest av den som driver samfunnet, ikke av dem som utvikler. På en skole for eksempel trenger en lærere som underviser, ikke nødvendigvis et flertall av lærer som utvikler.  

Vi alle vil ha denne egenskapen, vi vil være skapende og nytenkende, men vi vil ikke ha baksiden av det å være kreativ. Nemlig sårbarheten, faren for psykisk ledelse og at ikke omgivelsene forstår hvordan en tenker. Det er klart en person som ikke tenker i samme kontekst som flertallet, vil  ha  problemer med å bli forstått.  Personlig tror jeg at hjernen vår er ulikt skrudd sammen., og det er bra, for verden kan ikke gå videre hvis vi alle tenkte helt likt. 

Jeg kjenner et fåtall kreative mennesker, men de jeg kjenner jobber ikke i typiske kreative yrker, den kreativiteten disse har kommer selvsagt godt med i yrker som psykolog, barnehagetante og fisker.

Kreativitet er altså noe jeg mener en er født med, og kan dessverre ikke læres. Det er en av grunnene til at jeg reagerer på bøker som mener at de kan lære oss å bli kreative, og som ønsker å tjene penger på vårt ønske å bli kreative.