fredag 9. november 2012

Sannhetens mange ansikter:Iden siste tiden har jeg tenk mye på alt vi tror vi forstår og vet. Sannheten har mange ansikter, og det som gjør det så vanskelig med å forstå. Det som kan være fakta for en, kan være løgn og bedrag for en annen. Hvor mye vi vet om en sak og hvordan vi har tilegnet oss kunnskapen påvirker hva vi mener er sannheten. Problemet er at det er umulig å være hundre prosent objektive, siden vi bare er mennesker av kjøtt og blod.  Noen ganger har jeg lyst til å stille spørsmål som kan røpe at jeg vet mer enn det jeg gir uttrykk for, men jeg velger å la være av ren lojalitet eller er dette feighet?

Noen ganger mener jeg at folk rundt meg tar utrolig merkelige valg, helt på tryne valg. Dette er fordi jeg ser bare det ene ansiktet, men Janus har ulike ansikter, og det har også slik vi tolker sannheten. Dermed er det vanskelig å vite hvordan en skal reagere bestandig. Det er jo disse vanskelighetene vi møter på vegen som gjør livet spennende.

Vi er blitt fortalt fra vi er barn av at vi ikke skal lyge, men er det å tie det samme som å lyge. Ikke å gi andre en sjanse til å forklare seg, eller vil denne forklaringen bare være der for å oppnå noe. Hva som er sannheten er selvsagt påvirket av hva vi mener er rett og hva vi mener er galt, og det blir selvsagt på påvirket av hvem.

Dermed er ikke sannhet noe objektivt, men sannheten blir slik vi velger å tolke sannheten. I mitt liv har jeg sett dette i flere epoker i livet, noe som var viktig der og da, var bare bagateller. Men det er jo de små bagatellene som skaper livene våre. De små forandringene som en tilsynelatende ikke ser eller forstår kan bli til epokesettende merker for livet. 

Når jeg leser for eksempel om mennesker som har hatt det veldig tøft, og som mener at de har virkelig gått på livets harde skole. Tenker hvordan har de hatt det tøft? Personlig har jeg stort sett hatt det godt oppigjennom tiden, noen ganger har jeg hatt utfordringer, men de har jo vi for å utvikle oss som mennesker. Jeg tror at en velger selv om en ser alle livets utfordringer som problemer eller som livserfaringer en kan gi en personlig utvikling. Personlig ser jeg bare framover, det som har vært har vært, og dermed gidder jeg ikke å plage meg selv gamle livsutfordringer.