søndag 13. november 2011

Kvinnerollen anno 2011


Leser i  www.hardanger-folkeblad.no at kulturforskeren Hilde Danielsen holdt et foredrag på Smelt som het «Fra støv på hjernen til cupcakes». Der hun blant annet opplyste om at det var bare 2 til 5 prosent av kvinnene som definerte seg som husmødre. Men det betyr jo at flere kvinner i dag er dobbeltarbeiderne, kanskje trippelarbeiderne.  

Altså kvinnene nå for tiden skal ha jobb, oppdra barn, husarbeid, i tillegg til dette tar vi gjerne studier også er vi aktive på sosialemedie. På bloggene våre blogger vi om det som opptar oss, og dermed er det ikke unaturlig at noen har ”husmorblogger”.

Hverdagen til kvinnene anno 2011, og kvinnene på 1950-tallet er helt forskjellige. Kvinnene i 2011 vet at noen år som hjemmeværende kan føre dem inni lang arbeidsledighet og få trygderettigheter. Dermed har en intet valg, en må være yrkesaktive.

Samtidig vet en at en at for å få høgere lønn og bedre arbeidesmuligheter bør de ha en bra utdannelse. Utdannelse er en type kapital som kan sikre dem bedre jobber og en bedre framtid. Utdanningskapitalen kan heller ikke bli fra tatt dem hvis en skulle oppleve et samlivsbrudd. Dermed blir en sterkere hvis en skulle ende opp alene med barn.  Av dette kan en forstå at det å sikre seg en utdanning er synonymt med å sikre framtiden til barna.  

Mange av oss dagens kvinner drømmer oss tilbake til den tiden der en kunne være hjemmeværendehusmor, og hovedoppgaven var å ta vare på de nærmeste. I stedet for jobber vi med å ta være på andre sine behov i hverdagen, serviceyrkene har vi nesten i alle yrker for tiden.

Etter vi har vært på jobb, stormer vi hjem til husarbeid og egne barn. Etter disse oppgavene er unnagjort tar vi for oss et eller annet studie, deretter blogger vi.  Husmorbloggerne som blir beskyldt for å sette likestillingen tilbake i tid, er vel et resultat av en drøm en har om å være husmor på heltid. Der en for tid til å være den moren vi drømmer om, og servere familien cupcakes til kaffen.