søndag 17. februar 2013

Nei, nå må fattigfolk skjerpe seg:


Nå ser jeg på nyhetene at det skal opprettes tiggerfrie soner,  tiggerforbud, og noen har hevdet at vi bør transportere disse menneskene ut av landet med busser. Det er klart dette er noe vi ønsker, vi liker jo ikke å se fattigdommen. Det er klart vi liker ikke å se mennesker i nød. Vi er jo en befolkning som avstammer fra fattigfolk, og vi liker ikke å se fattigdom. Kanskje de minner oss om oss selv. Vi vet jo at for ikke mange generasjoner siden var vi et av Europas fattigste land.

Problemet er jo også at disse tiggerne ikke bare er fattige, men vi vet også at mange av dem er ofre for menneskehandel. Dette er problemer vi ikke vil bli minnet på i hverdagen. De største hverdagsproblemene våre er jo bare bagateller i motsetning til de som har problemer med å overleve. Vi har heldigvis den norske velferdsstaten til å ta vare på oss, de gangene det skjer noe og vi trenger hjelp.   

Men jeg må innrømme at jeg har problemer med å tro at hvis disse hadde vært så fattige hvordan har de da råd til å reise til Norge? Det er jo det som  er problemet de vet vi er rike her opp i nord, og denne rikdommen tiltrekker de som ønsker å tjene penger på andre sin fattigdom. Dermed blir det organisert turer opp til Norge, og jeg er så naiv at jeg tror at de fleste som kommer hit er fattige.

Et tiggerforbud eller en uttransportering hadde selvsagt vært med på å fjerne problemet for meg personlig,  jeg ville ikke vært nødt til å se Europas og verdensfattigdom.  Slik at vi her oppe i nord kan øke vårt forbruk i ro uten å måtte se andres problemer og nød. Vi kan sitte på kafeer å diskutere problemene i Europa, helt uten å forholde oss til personene personlig. 

Det er nemlig i møte med enkelt mennesker vi møter våres virkelige verdier og fordommer. De holdningene vi i virkeligheten har. Det er som den tyske praktiske filosofen Achenbach sier: ”Når man kommer til meg, får de med meg å gjøre” . Det er jo det som skjer når vi møter afrikanske prostituerte i de større byene i Norge, eller når vi møter en tigger, disse møtene gjør noe med oss og det er ikke alltid det vi liker med oss selv.

Nei, kjære fattigfolk det er klart dere som må skjerpe dere, vi liker nemlig ikke å bli minnet om vår egen fortid.