onsdag 18. januar 2012

Noen ganger tenger vi andre når vi skal gjøre valg:

Noen ganger er det fryktelig vanskelig å bestemme seg. En går gjerne og vurderer fram og tilbake, andre ganger er det utrolig lett. En venn av meg gjorde sine to viktigste valg i livet på en pub, nemlig yrkesvalg og valg av livsledsager. Valget av yrket  skjedde etter en diskusjon, dagen før han skulle velge fag på universitetet. Det som er merkelig er at han aldri har angret på disse valgene han har gjort på pub, selvsagt har han sikkert angret på mange reflekterte og gjennomtenkte valg.

Jeg har også i mitt liv gjort viktige valg noe ureflektert og andre valg her vært altfor gjennomtenkt. Små ting som ikke betyr noen ting har jeg brukt lang tid til å reflektert og bekymret meg over, fullstendig bortkastet tid og krefter.

Men det er jo klart det er viktig å ikke ta for lett på livet og de valgene en gjør. Som Satre mente var vi alle dømt til frihet, og dømt til å velge. Livet hadde kanskje vært letter hvis andre kunne gjort valgene for en.

Heldigvis har vi yrkesgrupper som har spesialisert seg på å hjelpe folk med å ta valg, for eksempel filosofiske praktikere. Dette er filosofer som har videreutdanning i det å ha samtaler om det å ta viktige valg. De har også mange års erfaring, med å gjennomføre slike samtaler. De driver også med Sokratiske dialoggrupper. Spennende!!! Jeg har sagt dette mange ganger jeg forstår ikke, hvorfor en ikke buker Sokratiske dialoggrupper mer i organisasjonsutvikling. Svaret på dette er at diverse ledelser ikke vet hva en Sokratisk dialoggruppe er for noe.

Det var i en slik dialoggruppe at jeg forsto at jeg hadde et humanistisk menneskesyn, det med at vi alle er født gode og vil i grunnen gjøre gode gjerninger. I utgangspunktet trodde jeg at jeg hadde et naturvitenskaplig menneskesyn. Dermed kan en forstå at oppgaven til en filosofisk praktiker er også å gjøre en kjent med seg selv. Jeg må bare si det, for meg er det en letteste å vite hvilke menneskesyn jeg har, og ikke bare mene det som er mest politisk korrekt. Det er nemlig viktig at den enkelt blir kjent med seg selv, ikke bare positive og negative sider, men det som er mer konstant hos det enkelte. 

Noe av det som er viktig med filosofiske praktikere er at de ikke skal komme med fasitsvare, men ved hjelp av refleksjon skal den enkelte komme fram til det som er rett for en selv. Dette er et viktig poeng. Vi alle som jobber med mennesker bør være klar over den makten vi har i å påvirke den enkelte, dermed er det enormt viktig at vi ikke misbruker denne makten. Noen ganger er det mest korrekt å holde kjeft, med meninger, og heller få en samreflektere over utfordringen.