søndag 17. desember 2017

Mine spådommer for 2018Først og fremst kommer til å bli 2018 et fantastisk år, der det kommer nytt og ubrukt. Vi går inni en optimistisk periode der arbeidsledigheten går ned, renten går opp og boligprisene vil gå litt ned. Stort ser vi optimistisk på framtiden.

Denne optimismen kommer til å være i hele den vestlige verden. En optimisme som er basert på en bærekraftig utvikling, og vi vil bli mer miljøbevisste. Alt som har med økologi og ikke spise kjøtt, vil bli en internasjonal trend. Flere familier vil innføre en kjøttfridag i uka, og dette vil blir det normale.

Dessverre vil noen elementer i samfunnet gå ut å marsjere på gatene for «et rent Norden» disse vil oppleve at mesteparten av befolkningen vil ta avstand. Vi vil også oppleve at muslimfrykten vil minke, og vi vil oppdage at vi kan leve side om side uten noen spesielle problemer.  Vi er blitt mindre redde, vi er blitt kjent med personer med ulike bakgrunner, og vi har oppdaget at dette er ok personer.

Vi vil ha mer fokus på psykiske problemer, med spesielt fokus på apper, og ungdommen vil selvsagt bli advart mot diverse apper. Dette vil selvsagt bli en ny inntektskilde for dem som jobber med føleri følera. 

Pressen kommer også til å ha et fokus på pedofile, ikke bare med fordommer, men hvordan vi kan hjelpe pedofile. Dette kommer til å bli en voldsom debatt, men det som kommer ut av disse debattene er at en ingenting vet. 

Det vil komme kritikk mot legene og helsevesenet, om bruken av legemidler. Dette vil gjelde bruken av antibiotika og antidepressiva. Spesielt vil bruken av antidepressiva gå drastisk ned, og det er fordi det vil blir en offentlig diskusjon om nattsidene til disse preparatene. Mulig vil det også bli aldergrense for å bruke antidepressiva. 

Det vil skje et gjennombrudd når det gjelder kreftbehandlingen, og flere vil ha god overlevelse sjanser, nå enn tidligere. Dette skjer på grunn av godt internasjonalt forskningssamarbeid, og slektninger eller inngiftete slektninger av meg vil være med på dette arbeidet. 

I den europeiske kongefamilien vil oppleve er stort bryllup, men det kommer nok til også å bli et par skandaler. Pressen kommer til å være veldig opptatt av dette bryllupet, og vi normale kommer nok til å bli drita lei av det hele.  Debattene om folkeavstemming i forbindelse med overgang til republikken Norge vil også bli aktuell i løpet av året.  

Personlig vil jeg ha nesten like mange ubegrunnete bekymringer som vanlig, men livet mitt vil bli som vanlig, mye jobbing og familie. Det første halvåret vil bli omtrent likt til det halvåret vi nettopp har vært igjennom, men andre halvår vil hverdagen min forandre seg radikalt.  Dette skal selvsagt være forandringer som jeg liker, og som er til min fordel. 2018 kommer til å bli et flott år for meg og min familie. Det kan være at jeg tar meg en studietur alene til Italia i 2018, dette vil sannsynligvis være med på å forandre synet mitt på live.

Min søster vil begynne i en ny stilling dette året, og dette er en stilling hun vil trives godt i, og som vi alle er enige i at hun fortjener. Caroline kommer til å fortsette med studiene, men hun kommer også til å begynne i en 30% stilling, sannsynligvis på et museum.