mandag 9. april 2012

Du kjære lille pike


Du kjære lille pike som snart skal ta ditt livs viktigste valg: Hva du skal bli? Når du velger ditt yrke vil det alltid være mange som har sterke meninger om hva du passer til og hva du har evner til. For all del lytt, men ikke følg rådene for en hver pris. Husk at det er umulig for andre å vite hva du har evner til, og hvor mye du er villig til å ofre for å nå det du vil. På seierens dag er det ingen som teller dine tape slag.

Du må huske at du velger ikke bare et yrke, men også hvilke liv du vil leve.  Hvis en synes at det er greid å jobbe på julaften eller i andre høgtider, er det selvsagt greid å velge et skiftyrke. Men hvis foretrekker familielivet på høgtidene, er det kanskje dumt å velge å bli skiftarbeider. Kanskje vi burde vært flinkere til å opplyse om hva de ulike yrker gjør med vår livsstil.  

Uansett hva du velger vil du komme i annen rekke, det andre kjønn vil alltid være mer attraktiv som arbeidstaker enn du, lille pike. Hvis  du velger et tradisjonelt kvinneyrke, vil selvsagt menn bli foretrukket.  Vi har nemlig behov for menn, her på vår avdelig, en hane i hønseflokken. Disse menn som tenker utradisjonelt er jo så utrolig flinke!!! Derfor må vi foretrekke dem framfor en ny høne i flokken.

Men hvis du velger å tenke utradisjonelt, kan du se for deg en framtid med fleping, og nedvurdering på grunn av ditt kjønn. Du vil alltid måtte bevise at du er god nok for jobben. Det er være alene kvinne på en arbeidsplass er nok tøffere, enn de fleste kan forestille seg.  Et annet problem er at det vil være nok av medsøstre som har negative meninger om hva du har å gjøre i en mannsarbeidsplass. Dette vil du kanskje le av nå lille pike, men du må være klar over at du må forsvare din posisjon og valg store deler av livet.

Det siste du må tenke på lille pike, er at du velger ikke bare yrke med også en status. Folk rundt deg vil stigmatisere deg som person, å til dele deg visse egenskaper på grunn av ditt yrke. Yrkesvalget  kan   påvirke hvilke sosialearenaer  du for tilgang til. Derfor lille pike kan yrkesvalget ditt, også påvirke livet ditt på mange arenaer.

Men kjære lille pike det siste råd jeg vil gi deg er, noe jeg leste på Søren sine sider i Det nye, for utrolig mange år siden. Disse linjene har alltid vært viktig for meg, og jeg vil så gjerne dele de med deg:
En frykt som røver
manges  ro
problemet hvad folk
mon tro
det er kun et at svare til:
At folk må tro
ka fanen de vil