søndag 11. august 2013

Kjære nobelkomité gi prisen til Bradley Edward Manning


For oss som er oppdradd med at Amerika, det vil si USA, er frihetens land. Vi som hadde Henrik Ibsen som høgtlesning da vi skulle legge oss om kvelden da vi var små. Vi lærte hva kjærlighet var av Terje Vigen, og hvordan en også skulle tilgi.  Av dette lærte vi også at det viktigste var åpenhet, sannhet og frihet, og dette skal vi sloss for.

Det er klart med disse verdiene i bagasjen trodde vi at det var det Amerika sto for. Vi var kanskje naive, men det er bra. Naive mennesker er ofte mennesker som har hatt det godt. Hvorfor skal en mistro mennesker, når alle mennesker en kjenner er gode.

Alfred Nobel bestemte at Nobelfredspris skal deles ut i Norge, og vi viste verden etter 22.07.13, at dette er noe vi er verdige til å gjøre. Vi ropte aldri på hevn, men mer åpenhet og kjærlighet.

Personlig vil jeg bo i dette kjærlighetslandet her oppe i nord, der sannhet og frihet gror. Allerhelst vil jeg bo i en verden basert på disse verdiene er allmenngyldige, da tror jeg verden hadde vært et bedre sted å bo.

Kjære nobelkomité husk konflikter skapes av hemmeligheter og løgn, kjærlighet skapes av åpenhet, vennlighet, sannhet og frihet.Derfor bør den tapre Bradley Edward Manning få nobelfredspris 2013.