lørdag 26. november 2011

Nettverk


Vi har alle hatt ulike venner i løpet av livet. Hva vi kaller for våre venner kan være noen en møter eller snakker med i blant, og det kan også være gamle venner som når en møtes sier det bare klikk så er vi i gang igjen med den samme gode samtalen.

Venner kan en treffe over alt for eksempel  kollegaer eller forbindelse med studier. Jeg tror ikke at en kan planlegge hvem en vil bli venner med, dette tror  jeg at en bare vet hvem en kan bli gode venner med.  En kan vel kanskje kalle vennene for nettverket. Det nettverket en har rundt seg, og de en kan spørre om råd.

Venner er noen en gjerne føler tilhørighet til. Det sier jo seg selv at noen mennesker trives en bedre sammen med enn andre. Noen mennesker føler en seg mer vel med enn andre, så enkelt er det.

Vi har formelle og uformelle nettverk. De formelle er nok de nettverkene som en offisielt bruker i en jobbsammenheng, men de uformelle er nok de en mener selv er sine venner. Noen en føler vil seg godt.  Jeg tror ikke en blir venner med andre fordi en vil ha goder av vennskapet, men   det er jo klart at noen venner kan også gi en profesjonelle utfordringer. Det er jo klart en velger gjerne venner med noen av de samme interessene som en selv.  Siden at en ofte utvikler vennskap i forbindelse med studier eller lignede, og dermed blir det naturlig at en reflekterer en del sammen. Men jeg tror at disse undringsreisene en kan reise på kan være utrolig nyttige for å utvikle seg profesjonelt. Som noen av dere vet, mener jeg at utvikling og ny viten gjør at en blir bedre som menneske, og den læringen en har på disse undringsreisene er utrolig viktige. 

Det er jo klart at en bruker alle de kunnskapene en har tilegnet seg i det profesjonelle.
Men er det lov å kalle gode venner for nettverk, eller er dette å misbruke vennskapet.  Dette er for meg et verdispørsmål, og det er derfor dette blir så vanskelig.  Det letteste kunne nå ha vært å kunne sette to streker under svaret, men på dette spørsmålet kan jeg dessverre ikke gjøre det. Jeg er faktisk usikker på denne problemformuleringen, derfor velger jeg å ikke svare.