lørdag 2. mars 2013

Vil vi noen gang godta polygami?


Da jeg ble født var normal familien mor og far pluss barna, det var i denne verden vi vokste opp. For meg var det helt utenkelig at for at for eksempel at ei jente kunne gifte seg med ei jente.
Homofili var noe som var forbudt med lov. Heldigvis tok politikerne til vett, og fjernet denne umenneskelige loven. Det viktigste av alt er kjærligheten, og når to stykker elsker hverandre må vel de få lov å skape et liv sammen. Vi lever i et samfunn som dyrker kjærligheten, som er det største av alt. Vi godtar også at en skifter ut partnere, det en kan kalle for seriemonogame. Mange familier lever i dag, med mine barn, dine barn og fellesbarn, og dette er helt greit. Det er også helt greit at enslige kvinner og lespiske par for barn gjennom sæddonor i Danmark. Vi godtar også mer og mer at par og enslige benytter seg av surrogati for å kunne få barn. Vi liker å tro at vi er fordomsfrie. Alle må tross alt få gjøre sine egne valg i livet, det er da tross alt valgene våre som former livene våre.     

For noen dager satt jeg å ville slappe av foran TVen, og jeg trykket på fjernkontrollen for å finne et TV-program. Da begynte jeg å se på et TV-program som handlet om en familie som lever i polygami. Min første reaksjon var at kvinnene måtte være undertrykte og dumme. Men jeg skiftet mening i programmet, de virket verken undertrykte eller dumme. For meg virket det som at disse søsterkonene hadde et godt forhold med hverandre, men samtidig var de også åpen om at det var problemer dem i mellom. Familien kan altså ha andre strukturer enn det vi godtar.

Jeg kjente godt på mine egne fordommer mot polygami. Jeg har problemer med mine egne fordommer, jeg liker de ikke, men samtidig tror jeg ikke at jeg er den eneste som har problemer med å godta polygami. Er det verre at noen inngår forpliktene samliv enn det de driver på med i swingersmiljøene? Jeg må innrømme at jeg også har store fordommer i mot disse swingersmiljøene også. Som dere kan se jeg er ikke noe særlig fordomsfri person.

 Jeg lurer på om vi om noen år vil vi kanskje godta polygami som samlivsform. Hvis en søker på ”polygami i Norge”, vil en kunne finne artikler om at dette er faktisk en samlivsform som eksisterer i Norge. Så dette er faktisk noe vi kanskje vil måtte forholde oss til. Det er ikke bare noe som skjer i Amerika og i land langt vekke fra kongerike Norge, men mange lever i faktisk i polygami i Norge i dag. Vi vet ikke om barnejenten til naboen, egentlig er den andre konen til mannen. Det er mye vi ikke vet, og vi forstår verden ut fra våre forståelsesrammer.   

Personlig må jeg innrømme at jeg har problemer med å godta denne formen for samliv, men det kan være at jeg forandrer mening om et år. Prinsipielt mener jeg at alle bør få velge hvordan livene deres skal leves, og da må en kanskje godta at noen velger liv som vi ikke kan forstå. Kanskje om noen år er det helt greit å leve i polygami, jeg vet ikke, men jeg tror ikke at jeg er den eneste som har fordommer mot denne samlivsformen. Det viktigste av alt er jo kjærligheten.