fredag 23. mars 2018

Kompetanse er faktisk viktig for kvaliteten på skolen


Kvalitetssikring er et begrep vi bruker i hverdagen nesten hele tiden. Ordet kvalitet betyr egenskap, men i dagligtale bruker vi begrepet for godkvalitet. Vi ønsker jo at varer og tjenester vi får har en god kvalitet. Blant annet ønsker vi at de tjenestene vi får blir gjort av fagpersoner, personer har brukt flere år av livet sitt og lært seg et fag. Prinsipielt mener jeg at jo bedre en person kan sitt fag, jo bedre jobb gjør en. 

Når jeg går til lege forventer jeg at legen er utdannet lege, og ikke ufaglært lege. Personlig tror jeg at de fleste av oss kunne ha blitt gode leger med hjelp av doktorgoogel. Jeg ville nok blitt populær blant mine pasienter, fordi jeg ville sendt alle til spesialist. Mulig jeg hadde gitt sykemeldinger til alle som ville ha det, hvis jeg ikke hadde bestemt meg for å være streng når det gjaldt sykemeldinger, og hatt som levd etter prinsippet «så lenge en kan stå på beina, og en gå på jobb». Dette kan virke som bare tull og tøys, men i skolen er det for eksempel vanlig at ufaglærte lærere jobber som lærere uten at foreldre eller foresatte blir opplyst om dette.

Disse ufaglærte lærerne gjør selvsagt en god jobb med sine forutsetninger, akkurat som jeg kunne ha vært en god og hyggelig lege for nesten friske personer. Selv om det er totalt umoralsk av meg å opptre som noe som jeg ikke er, men dette ville også vært umoralsk av legesenterseier, dette går nemlig på tillitt. Den tillitten en skal ha til at jobbene blir gjort av faglærte personer. Hvis jeg hadde opplyst mine pasienter om at jeg ikke er lege, men jeg er flink til å «googele», hadde dette ikke vært noe umoralsk. Da hadde jo pasienten visst at jeg ikke er lege, dermed ville de visst at kvaliteten på lege besøke ikke vært optimalt, og jeg hadde spilt med åpne kort.  

Når vi skal diskutere hvilken kvalitet det er på en skole vil det med bruk av ufaglærte lærere, være en av vurderingskriteriene. Vi som foreldre kan ikke bestemme hvilke lærere tilbyr våre barn, men vi har ansvaret for oppdragelser av våre barn (L97), og hvis vi skal kunne kontrollere den undervisningen til skolen må vi ha visse kriterier. En av disse kriteriene er lærenesutdanningsnivå på læren, og hvis en skole velger å benytte seg av ufaglærte lærere, bør altså vi som foreldre få vite om dette. Det kan da ikke være noe problem for administrasjonen til skolene å sende ut en SSMs til foreldrene i den aktuelle klassen som at i dag er: Ola/Kari Nordmann lærer i klasse han/hun er lønnet som lektor, adjunkt, lærer elle ufaglært, slik kan vi som foreldre måle noe av kvaliteten på skolen.

Det er jo klart at det er forskjell på undervisningskvaliteten hvis en klasse har hatt en ufaglært lærer 100% eller 5%. I perioder kan det være mye sykdom eller annet fravær, og da er det viktig at vi som foreldre passer på at våre barn blir undervist først og fremst av lærere. Hvis skolen sender ut SMSer om kompetansen til lærerne når de har vikarer, vil de kunne dokumenter i framtidige rettssaker at de har brukt fagutdannete lærere. 

I relasjonen skole og foreldre er det faktisk de profesjonelle som har ansvar for at kommunikasjonen mellom skole og hjem fungerer.  Det med å opplyse foreldre hvem som er vikaren i klasserommet er faktisk viktig når vi skal diskutere skoledagen til våre barn.  Vi som foreldre er faktisk opptatt av hvem som underviser våre barn, men vi er også interessert i hvilken kompetanse vikaren har, og flere av oss foreldre har faktisk greie på skole og pedagogikk gjennom flere års utdanning og i arbeid.