lørdag 17. januar 2015

Matematikk er nøkkelen til å forstå vår verdenI går så jeg på TV der det var en fysikker som var helt enig med meg, nemlig at alt er bygget opp av matematikk. Den dagen vi har funnet alle matematiske formler, den dagen forstår vi verden. Men ennå er det mange matematiske formler vi ikke har forstått. Endelig var det en som var enig med meg.

Jeg var på foreldremøte for førsteklasse denne uka, der holdt rektor og lærerne foredrag om leseopplæringen og at de hadde fokus på samspillet mellom barna. Men ikke et ord om matematikk og tallforståelse.  Ikke en setning eller ord om tallopplæringen. 

Jeg forstår at lesing og relasjonellkompetanse er viktig, spesielt med tanke på at dannelse prinsippet i det germanske skolesystemet. Heldigvis har vi fremdels det germanske skolesystem, selv om skolen nå prøver å bli mer og mer anglikansk. Dette er en utvikling som styres av politikerne, og ikke av den enkelte skole eller lærer.  Men dette er en utvikling som lærerne produserer lite mot. Vi har nok noe å lære av Satre, som var ute på gaten og kastet stein, når de som bestemte gjorde noe han var uenig med. Dessverre tror jeg ikke at lærerne hadde fått noen form for sympati, hvis de hadde gått ut på gatene og kastet stein, fordi dette var ikke det vi forbinner med dannelse i Norge. Det er nok en bivirkning at vi har hatt det germanske skolesystem.  

Relasjonelle egenskaper  er viktig når barna skal ut i verden , og skal skape sine liv. Lesning er også viktig for å forstå informasjon. Men det ene faget utelukker ikke det andre faget.  

Tall og matematikk er  viktig, like viktig som norsk, kroppsøving, musikk og kunst og håndverk.  Matematikk er et fag som lett kan integreres i de fleste fag.  Barn har lett å forstå matematikk uten noen problemer, for eksempel kan min fireåring regne lette algebrastykker uten noen problem. Men det er fordi vi teller og snakker om tall mye her i huset.

Nei, den dagen vi vil forstå verden, forstår vi også matematikken, siden matematikk er tross alt nøkkelen til å forstå verden, verdensrommet og oss mennesker.