søndag 7. april 2013

Er kampen mot narkotika blitt en kamp mot de narkomane?


Foreningen for human narkotikapolitikk, mener at kampen mot narkotika – er kampen mot de narkomane. Altså en kamp mot syke mennesker. Det er jo rart at en deler ut sprøyter, men å bruke det er forbudt. Hva er barmhjertig narkotikapolitikk? Burde en  ikke delt ut annet brukerutstyr som gjør at de narkomane ikke skader seg selv.

Jeg må innrømme at jeg personlig er veldig usikker  på hva jeg mener. Det beste hadde vært at ingen drev på med å ruse seg. Det er klart det kan forhindre noen til å begynne med at det er forbudt, men å kriminalisering brukerne?  Jeg har problemer med å se at en stakkers heroinbruker som kriminell, der hun sitter i skyggen og setter en sprøyte. Det er ikke de svakeste som er de kriminelle, men de som tjener penger på andre sitt misbruk. Dette er med på å ødelegge livskvaliteten til den enkelte misbruker.

 Samtidig har jeg problemer med å avkriminalisere narkotika. Det er kanskje det som er problemet, nemlig at de fleste av oss har problemer med å avkriminalisere narkotika.  Dette kommer selvsagt av at vi har blitt oppdratt til å ha holdninger som inneholder at narkotika er forbudt.

Vi alle har fått et liv, som vi skal forvalte på best mulig måte, og alle valgene vi gjør påvirker hvem vi blir. Dermed kan det bli lett å si at vi alle er vår egens lykkes smed, men dette vil selvsagt påvirkes av hvilken verktøykasse en har med seg i livet. Hvilke ressurser en har med seg, og hvem man er som person.  For min del ville det aldri blitt akseptert av min familie hvis jeg hadde kastet vekk mine ressurser, og dette ville jeg aldri kunnet ha levd med selv. Dette viser at den familien en er blitt tildelt med fødsel, vil alltid påvirke hvem en blir som voksen.

Jeg tror de fleste av oss har problemer med å kunne ha noen bestemte meninger om hva som er den beste narkotikapolitikken, men det jeg tror vi alle kan være enige om er at krigen mot narkotika er en tapt kamp. Dermed bør kampen bli å forebygge at rekruttering til rusmisbruk, hvordan en skal gjennomføre denne forebyggingen er umulig å si. En må huske på at det er like mange veier inn i rushelvete, som det er narkomane.