søndag 12. oktober 2014

Av dritt blir det drittMennesker er en helhet hvis en skal fungere maksimalt må en føle at en fungerer både i det private og i jobbsammenheng. Sliter en privat, sliter en gjerne også på jobben. De relasjonene en har privat tar en med seg på jobb. 

Vi oppfører oss gjerne ulikt privat og på jobb, men nissen tar en med seg på lasset. Velger jeg å oppføre meg som en drittsekk privat, vil dette gå utover mine nærmeste ikke bare privat, men også karrieremessig. Utsetter jeg min kjære for umenneskelig press, vil dette påvirke flere mennesker enn bare forholde mellom meg og ham. 

Spørsmålet er jeg snill hvis jeg krever ting som er umulig av min kjære å innfri. Fortjener jeg hans kjærlighet, hvis jeg ikke viser han den takknemligheten han fortjener. Nei, selvsagt gjør jeg ikke det.
Hvis man elsker et annet menneske gir man dette mennesket den friheten, la vedkommende få bruke vingene til å se hva som skjer bak horisonten. Vite at en er der, og la vedkommende få utvide horisonten.  Ingen skal ha dårlig samvittighet fordi en vil gjøre en bra jobb, som kan faktisk påvirke at en senere i livet, siden en blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.  

Av dritt, blir det dritt, lærte vi av Asbjørnsen og Moe da vi var små. Dette viser at måten vi oppfører oss privat påvirker menneskene rundt oss. Dermed må vi oppføre oss rundt våre nærmeste, og vite at mine behov er ikke de viktigste, men sørge for at de vi elsker fungerer best mulig i hverdagen.
Jeg har vært heldig, min mann, lar meg få bruke vingene mine, og jeg kan utvikle meg med den friheten og det ansvaret han gir meg. Derfor vil det alltid være en endring i vårt forhold, men samtidig har vi også en stabilitet i forholdet vårt, stabiliteten er kjærligheten oss imellom. For av kjærlighet blir det kjærlighet. 

Av dritt, blir det dritt, men noen ganger må en kunne si dritt og dra, og kutte ut det som er problemet. Hvis den en elsker ikke vil gi en vingeslag, til å leve sitt liv med de forpliktelser det innebærer, må en si til den en elsker dritt og dra. Vinge klipping er ikke noe en gjør mot den en elsker.