torsdag 25. juli 2013

Min helt Edward SnowdenÅpenhet i det offentlige er viktig. For eksempel er det ingen privatsak hvilken inntekt en har, så lenge hele velferdsstaten er finansiert ved hjelp av våre skattepenger. Dermed angår det oss alle hva den enkelte tjener.  Ved å ha åpne skattelister gir en alle muligheter til å få et lite innblikk i vår personlige økonomi.

I det nye samfunnet med de sosialemediene vil vi kanskje føle at åpenheten kan for mye, men samtidig må vi ikke glemme at åpenhet er det som gjør det mulig for å ha et demokratisksamfunn.

Med åpenhet forsvinner spekulasjoner og rykter. Vi alle husker Mette Marit da hun sto fram med sin fortid. Da tok hun livet av sladderpressen sine spekulasjoner. Jeg var imponert   over hvordan  slottet greide å vinne tilbake tillitten med åpenhet.

«Edward Snowden er en helt, som avslørte en av de mest alvorlige hendelsene av dette tiåret - en snikende dannelse av en overvåkingstat.»  uttalte Julian Assange. Noen er jo villige til å bruke den naive åpenheten vi har på de sosialemediene for å samle inn opplysninger om oss. Det kan gjøre oss sårbare, og ta fra oss makten over eget liv. Jeg ser har to farer:
·        At andre for opplysninger om oss som de kan misbruke
·        At vi utvikler en frykt for å bli overvåket, og dermed holder kjeft.

De som oppfordrer til krig får demokratiet, går altså inn på de sosialemediene å overvåker oss. Med andre ord de prøver å kneble oss ved bruken av angst, og dermed blir det spekulasjoner, om det skjer noe overvåkning. Selv kjenner jeg flere som ikke være på facebook   i frykt for å bli overvåket. Redselen kan være stor for sosialemedier. 

Takket være Snowen vet vi nå at dette ikke er rykter eller spekulasjoner. Vi vet vi blir overvåket. Derfor synes jeg det var riktig av it- teknikeren å gå ut å fortelle allmennheten om at noen driver å overvåker våre liv på sosialemedier. På denne måten kan vi som forsvarer det åpnende demokratiet, være med på å ”kaste stein” på de som overvåker oss.

Som filosofen Sarte sa at det positive med å kaste stein på makta var at da gjorden en noe. Dermed med å vise at vi bryr oss om å bevare demokratiet er å gi blaffen om at en blir overvåket og vise dem ryggen. Vi kan ikke finne oss i å bli kneblet av angst - vi må rope ut at dette finner vi oss fanen ikke i.

Personlig tror ikke jeg noen har noen interesse av å overvåke meg personlig. Jeg er nok en alt for kjedelig til det, som de aller fleste av oss