lørdag 4. august 2012

Vise fram tassen får arbeiderklassen:


Jeg ser meg ikke selv som feminist, men enkelte vil kanskje påstå det. Derimot er mener jeg det er viktig at en ser mennesker som mennesker, og ikke som kjønn. Dette medfører at jeg er for alle lover som er med på å gi mennesker verdi som mennesker. Det er blant annet grunnen til at jeg er for å kriminalisere kjøp av sex og for at det skal straffes å voldta.

Jeg forstår heller ikke hvordan en som kvinne er spesielt sterk fordi hun velger å kle seg naken i pressen.  Jeg greier ikke og seg retten til nakenhet som viktig som slagvåpen, for eksempel Nelson Rolihlahla Mandel vise seg aldri naken i pressen da han deltok i motsandskapen i Sør-Afrika.   Derimot ser jeg kunnskap som et viktig slagvåpen, for å få et bedre samfunn.

Jeg fryder meg når jeg hører at flere og flere spesielt kvinner velger å ta høgere utdanning, men jeg synes det er trist at guttene uteblir fra høgereutdannelse. Vi for også høre at skolen blir for feminisert, siden de aller fleste av oss som jobber i skolen er kvinner. Dette er faktisk noe en bør gjøre noe med, men her er det mennene som må ta ansvar, med å velge å ta en utdannelse som en kan bruke i skolen. Jeg synes også at det er trist at kvinnene velger bort mennene for singellivet, barn kan jo en fikse seg uansett. Dette bør jeg kanskje ikke skrive for noen vil kanskje oppfatte meg for å være en mannshater.

Det har nå utviklet seg egne antifeministiske blogger, disse mennene advarer mot dette feministiske samfunnet som holder på å utvikle seg. Vel, kjære menn det er jo dere som må gjøre noe med dette, med blant annet å satse på å jobbe i skolen. Altså å være med på å oppdra den kommende generasjon, til å bli gode samfunnsborgere.  Noen av disse bloggerne er ikke bare antifeminister, men mener at menneskerettighetene bør kun gjelde menn. For eksempel er noen av disse bloggerne motstandere av straff for voldtekt, jeg vet ikke om dette gjelder alle voldtektene, eller om de kun gjelder voldtekt mot kvinner. 

Det er kanskje mulig at en gang i framtiden vil første mai parolen bli ”Vise fram tassen får arbeiderklassen”, siden det i framtiden vil være flest menn i de yrkene som en definerer som arbeiderklassen, og siden nakenhet gir makt og viser at en er sterke og frigjorte mennesker.