lørdag 4. oktober 2014

Kunsten å være tilstedet der folk er:Kommunikasjon er et vanskelig begrep. Teorien er veldig enkel:  A sender ut et budskap til B, og B gir tilbakemelding på å ha forstått budskapet. Budskapet kan sendes ut verbalt eller med handlinger. Men hvordan vi sender ut budskapet er også viktig. Hvis en organisasjonen skal nå andre med et budskap, må en sende ut budskapet der folk er.

Altså er det ikke bare å sende ut et budskap, men det må være noen der som kan motta budskapet. Ergo da må man faktisk sende ut budskapet der det er noen til å motta det.   Jeg kan ikke stå på ”den ytterste nakne ø”, og hyle et  budskap, når det ikke er noen til stede. Dette blir en monolog ikke en dialog, og ordet kommunikasjon det latinsk  communicare, «gjøre felles».

Men vi har også andre momenter som også er viktig med henblikk på kommunikasjon, nemlig logos, ethos og pathos.

Logos er: Hva er fakta i saken? Her er det viktig å komme med god fakta informasjon, dette er spesielt viktig i det profesjonelle landskapet.   

Etos er:  En taler som ikke snakker overbevisende har intet ethos. Ethos er altså talerens evne til å overbevise tilhørerne. Hvis en presenterer noe uten å ha med seg hjerte, vil en ikke greie å overbevise den mest velvillige tilhøreren.

Pahos spiller på følelser, det å kunne vekke sympati for vår sak, og motvilje hos motparten.

Personlig vet jeg at det er veldig få personer som leser bloggen min, hvis jeg vil nå ut med et større budskap vil jeg da bruke andre nettsteder, der folk er. Jeg kan ikke stå og skrike ut mitt buskap på ”den ytterste nakne ø”, jeg må oppsøke folk med mitt budskap.

 Kommunikasjon på nette er faktisk vanskeligere enn kommunikasjon ansikt til ansikt. Det er fordi en ikke for automatiske tilbakemeldinger, og en konkurrerer med flere, en konkurrerer med  all verdensnettseder. Derfor må en planlegge kommunikasjonen der folk er, for å slippe å kase ut resurser unødvendig. Dette forstår de aller fleste bedrifter og organisasjoner, men ikke alle, og de velger da å ikke få til noen som helst kommunikasjon med omverden. Dessverre er det folk flest som bestemmer hvor de er, også på nettet, ikke en eller annen kommunikasjonsveileder eller kommunikasjonsvilleder.Selv om man har fakta i saken, en snakker overbevisene og en vekker sympati, må en være tilstede der folk er, også på nettet.