fredag 10. oktober 2014

Dritt og dra:Mitt nye favoritt uttrykk er fra nå av «dritt og dra». I den prestasjons og beundringskulturen vi lever i kan ta knekken på de fleste av oss. Vi som for eksempel har perfekte barn, og som ikke greier å være perfekte forelde. Ovenfor våre barn fungerer vi, men ikke ovenfor de forventingene folk flest har. Vi strever for å oppnå alle disse kravene folk stiller til oss. Ingen sier noen ting, men vi vet hva de tenker. Kanskje vi skulle bare skreket ut «DRITT og DRA».

Vi skal være dyktige på jobb, ha den perfekte familie, stille opp på alt mulig, spesielt når venner tenger en, være festlige, ha et stort sosialt nettverk, være aktiv på sosiale medier, pusse opp hele tiden i huse, ha et perfekt ytre, reise på perfekte familieferier og venneferier. Vi skal jobbe hele tiden, ha den perfekte familie, ha et spennende sosialt liv og i tillegg til dette skal vi være lykkelige. Jeg sier bare dritt og dra.

Vi er vår egen lykkessmed, og vi former våre liv ut fra hvem vi viser at vi er. Men våre liv formes også av valg, mennesker, andre sine valg og flaks. Det er klart hvis en tar dumme valg, vil dette påvirke hvem vi er.

Hvis en velger å ikke ta noe utdannelse, og velger å være hjemmeværende, kan en ikke regne med å være noe attraktiv på arbeidsmarkedet.  Noen ganger har jeg lyst å si til disse menneskene, dette har du valgt selv. Det har de som oftest ikke. Valgene deres er påvirket av den kulturen og de verdiene en er oppvokst med. Der gjerne 1950-talles husmor er idealet.  

I 2014 kan vi ikke ha 1950-talles husmor som ideal, samfunnet legger ikke forholdene til rette for det. Vi må leve har og nå, og vite at livet går videre selv om en prioriterer det en har lyst til. Retten til å si dritt og dra til alt en ikke gidder eller vil gjøre. Men vi må være bevisst på at tilsynelatende ubetydelige valg gir konsekvenser og kan påvirke andres live.  

Dessverre er vi født inni livet nakne og uten sikkerhetsnett. Derfor må vi lære oss til å takle nederlag, uten å lage diagnoser av nederlag. Noen ganger må en ta seg sammen (som Farmor brukte å si) , framfor diagnoser og lykkepiller.

Noen ganger er det bare til å si dritt og dra, framfor og forklare alt mulig. Det er ingen som teller nederlagene på seiernes dag. Dritt og dra til nederlagene, og YES til livet og utfordringene.