fredag 26. desember 2014

Tanker rundt 2014:2014 har vært et fint år for min lille familie. Mitt eldste barn  har begynt på skolen, der hun trives godt og er utrolig motivert for skolearbeid. Minsten har fortsetter i barnehagen, og livet i barnehagen er som det skal være.

Personlig har jeg jobbet litt for mye i 2014, det blir nok mer avslappet i 2015, hvis det ikke skjer noe. Jeg har kun tatt 25 studiepoeng i 2014, og dette er rekord lite for å være meg.  Men livet mitt er bra, jeg har utrolig mye å være takknemlig for. Jeg har tatt noen valg, og valget har gitt meg nye utfordringer.

Men det er valgene våre som er med på å utforme våre liv, og det som kan virke umulig ender ut gjerne i noe positivt. Valg som kan være tilfeldige og basert  på fornuft kan være valg som kan være med på å utforme resten av livene våre.  Men det å kunne ta valg  er en viktig egenskap , det å ikke ta valg går at en ikke er bevisst eget liv. Det å ikke ta valg er også et valg, det kan være aktivt, men det kan være rent passivt. Som jeg har skrevet tidligere er jeg eksistensialist, og opptatt av filosofer som Sarte, Arent    og Kirkegaard. Vi former våre liv etter de valgene vi tar, men det er klart andres valg vi også kunne være med på å forme våre liv. At andres valg påvirker våre liv er en konsekvens av våre tidligere valg. 

I 2015 vil jeg  ha noen utfordringer, men alt vil nok gå bra.  Jeg ser meg sjelden tilbake jeg lever nemlig  har og nå, og ikke i fortiden. Fortiden er fortid, men framtiden det er den som er spennende.