lørdag 12. oktober 2013

Vi blir gode av å ha det godt


Det som ikke knekker deg av motgang, vokser en av. Dette tror jeg ingenting på. Jeg tror en vokser og blir et bedre menneske av medgang og aktelse. En blir et godt menneske av å ha det godt, derfor tror jeg at det er god samfunnsøkonomi hvis en befolkning har det godt. 

Jeg mener at den enkelte har ansvar for å få utnyttet de ressursene vi har fått utlevert, og vi alle er individer og har ansvar for eget liv. For å ha muligheter for å kunne få utnytte de ressursene en har , og derfor trenger en godhet rundt seg. 

Store og små mennesker kan aldri bli bortskjemt og ødelagt av kjærlighet, men en kan bli ødelagt av kjefting og kritikk.  Derfor har jeg som mål med min barneoppdragelse er å ikke gi barna kritikk eller kjefting, men jeg setter tydelige grenser for barna. Grensesetting og det å være tydelig er kanskje det som gjør at en ikke trenger å kjefte og smelle på barna. 

En trenger et menneske som rundt seg som viser at de har troen på at en har muligheter til å greie det umulige. Den som har fått til noe, er nødvendigvis ikke egoistisk, men har opplevd den godheten rundt seg som en trenger for å få til livet. Den godheten en opplever når en har mennesker rundt seg som har troen på deg. 

Siden mennesker som har det godt blir gode mennesker, mener jeg at det er viktig at samfunnet legger til rette for den enkelte skal kunne få bruke sine evner og ressurser, med den enkelte borger må ha det godt. Få fram det gode i menneske med å legge  til rette for at alle mennesker skal kunne få utnyttet sine evner og ressurser. 

Dette gjelder selvsagt også i arbeidslivet, medarbeidere som har det godt sammen utnytter sine ressurser bedre enn medarbeiderne som mistrives. Derfor er det ledernes oppgave å skape et godt og trivelig arbeidsmiljø, der alle medarbeiderne jobber i felleskap for å oppnå gitt mål.