søndag 6. november 2011

Snillhet en undervurdert egenskap


Den egenskapen jeg setter nesten høyest hos andre mennesker er snillhet.  Dette er en undervurdert egenskap i vårt samfunn. Jeg mener selvsagt ikke selvutslettelse. Med snillhet mener jeg den godheten som vi gir til andre. Denne genuine snillheten en kjenner, når en treffer et virkelig snilt menneske.
  
Problemet er at vi har en tendens å sammenligne snillheten med dumhet og selvutslettelse, som jeg mener er det motsatte av å være snill. Jeg har problemer å tro at en kan ha evnen til å være snill mot andre, hvis ikke en også er snill mot seg selv. For eksempel er ikke snillhet når vi kvinner opptrer som menn sine tjenere, har dette ingenting med å være snill, men en syk oppfattning om kjønnsrollene i et forhold. Jeg velger faktisk å oppdra mine jenter til å forstå at de aldri skal være noen mann sin tjener. Det kan bare være teite menn som vil ha tjenere, i stedet for friske jenter som kan sette grenser. Snillhet har ingenting å gjøre med manglende grensesetting å gjøre.     

Det er vel lettere å merke snillhet, når snillhet ikke er tilstede. Jeg mener at snillhet har noe med klokskap og klokhet. Jeg vil definere klokskap som evnen til å sette seg rette mål og til sitt liv ledes av disse målene. Even til å finne velvære, det å ha det godt, gjør mennesker snille. Løgstrup reflekterer over velvære:
”Under varetagelsen af den andres liv lykkes ikke alene, men også den enkeltes tilværelse. Drager forældrene omsorg for deres børn og opdrager dem furnuftigt, er der ikke alene chance for, at børnenes liv lykkes, men også forældrenes eget” (Løgstrup 1966, s.142).

Med andre ord lykkes vi med foreldrerollen, vil vi lykkes også som mennesker. Jeg mener at for å oppnå dette er det viktig å vise barna aktelse, respekt og lære dem evnen til å føle seg elsket. Dette tror jeg er viktige elementer når en skal oppdra barn til å bli gode og reflekterte mennesker. . Løgstrup mente blant annet at gjennom de holdningene vi gir hverandre er vi med på å gi hverandres verden den form(Svare m.fl. 2004:59). Han oppfordrer oss til å ta vare på den tillitten som vises oss, og det er ment som generell oppfordring, og dette gjelder selvsagt også hvordan vi oppfører oss ovenfor hverandre. Dermed kan en forstå hvor viktig snillheten er som egenskap.