fredag 4. november 2011

Ord skaper empowerment

De ordene vi velger å bruke påvirker synet vi har på våre medmennesker.  Det spiler en rolle om en kaller dem for klienter, pasienter, brukere, medlemmer, beboere eller gjester. På sosialkontorene hadde de klienter,  og på trygdekontoret hadde de medlemmer.  Jeg aner ikke hva klientene/brukerne/medlemmer/gjester blir kalt på NAV, trolig brukere. Men jeg frykter at de kaller brukerne for klienter. Jeg vet at ordet brukere blir ofte bruk for en vil ha et nøytraltord, men klinger ordet brukere positivt?

I det gamle trygdesystemet så de oss som medlemmer av folketrygden, og dermed var vi medlemmer. Dermed ble det selvsagt at alle kunne gå på trygdekontoret. Dette var jo penger som  politikerne hadde bestemt at vi hadde krav på innen visse kriterier.  

Når jeg en sjelden gang ligger på et sykehus, vil jeg heller bli kalt for gjest enn pasient. Dette tror jeg også gjør noe med den rollen vi har for øyeblikket. Jeg tror også at dette vil kunne påvirke personalet holdninger til meg.

For meg personlig har både ordene pasient, klienter og brukere en negativ klang, men ord som medlemmer og gjester forbinner jeg med noe positivt.  Det er jo klart har en positiv oppfattning av egen rolle påvirker hvordan man utøver rollen.

En skulle tro at offentligekontorer, for eksempel Nav har som en av hovedoppgavene  å skape empowerment hos klientene/brukerne/medlemmer/gjester. Dermed bør de Nav ansatte tenke igjennom hvilket ord en velger. Dette gjelder selvsagt også alle som jobber med mennesker, spesielt vi som jobber med å bygge opp empowerment i andre. Siden ord skaper empowerment.