fredag 30. januar 2015

Jeg er ikke kreativ, bare reproduserende???Livet går opp og det går ned, men det er i nedgang kreativiteten vokser. Jeg kjenner utrolig mange mennesker som påstår at de er så utrolig kreative. Personlig ser jeg sjelden noe resultater av slike kreative mennesker. Derimot ser jeg en mengde reproduseringer av andre sitt arbeid. Det å reprodusere er vel det motsatte av det å være kreativ.

Ordet kreativt synes jeg er et vanskelig ord, og veldig misbrukt. Det å kunne komme med nye ideer, og forstå hva som er bra med ideen er en kunst.

I følge Wikipedia kan en beskrive kreativitet og kreative mennesker:
«Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse. Kreativitet blir særlig forbundet med oppfinnelser og vitenskap, kunst og håndverk, men også næringsliv og markedsføring der utøverne gjennom fantasi og forestillingsevne tenker annerledes og nytt, skaper noe originalt eller setter noe kjent sammen på nye måter. Den mentale prosessen bak kreativitet er komplisert, og det er ingen entydige forklaringsmodeller eller definisjoner. I følge Erik Lerdahl (2007) er kreativitet er forbundet med evnen til å fantasere, forestille seg og utvikle nye ideer. Kreativitet kan være en medfødt egenskap, men kan også læres, utøves og trenes opp gjennom riktig holdning og praktiske teknikker og metoder (Lerdahl 2007). Det fins derfor en rekke kurs og bøker for å lære bort kreativitet.
Kreativitet blir ofte definert som evnen til å sette sammen kjente elementer til en unik ting. Det er eksempelvis ikke kreativt skrive å ei bok eller å male et bilde som har et budskap som verden har sett før. Kreativitet må ikke forveksles med å lage et estetisk produkt (selv om egenskapene ofte henger sammen). Leonardo da Vincis verker er eksempler på kreativitet innenfor vitenskapen og kunsten.
Kreative mennesker har en særlig sans for lek, idéer og fantasi. De arbeider ofte selvstendig og fritt og er ikke like regelstyrt som mer konservative mennesker. Kreative personer har en økt følsomhet for alle typer inntrykk og innfall, og statistikk viser at de som gruppe kan være litt mer utsatt for bekymringer og psykiske lidelser enn det som er vanlig i befolkninga ellers»

Av alle de menneskene jeg kjenner er det et få tall som faller inn under denne beskrivelsen, men jeg kjenner mange som mener selv at de er kreative. Men å være kreativ der dessverre ikke noe en kan definere selv om en er, det er faktisk opp til andre å bedømme hvor kreativ en er.
Selv er jeg lykkelig for at jeg slipper å være en av disse kreative menneskene, og kan slippe å bekymre meg hele tiden. Vel, vel bekymring er min følgesvenn, men det er nok det eneste som jeg kan sette likhetstegn med.

Nei, i helgen skal jeg være med mine reproduserende venner som mener selv at de er så utrolig kreative. Jeg derimot er bare reproduserende, men jeg innser det selv.