tirsdag 28. mai 2013

Vi velger våre liv:


Når jeg tenker tilbake på mitt liv, vil det alltid være delt inni epoker. Noen ganger føles gamle epoker som et helt annet liv. Livet mitt har vært i kolossale forandringer, men når jeg en sjelden gang ser meg tilbake virker det som nesten uvirkelig. En trenger bare til å gå ti år tilbake, og jeg var en helt annen person. Livet er i endring, men det er klart jeg har hatt noe stabilt rundt meg.

Mye av det jeg har drømt om har jeg oppnådd, andre ting har jeg ikke giddet å bruke energi på. Drømmene blir ofte best når det er drømmer, en skal ikke oppnå alt. Men jeg setter fremdeles mål, som jeg sliter for å oppnå. De gangene jeg har oppnådd en gammel drøm, har jeg tenk: Hva så? Og hva nå? Det er merkelig at en ofte ikke føler så mye de gangene en oppnår  en gammel drøm.  

Jeg ser meg sjelden tilbake, men noen ganger ser jeg meg tilbake. Det har jeg gjort spesielt nå den siste tiden. Dette er fordi jeg tror jeg skal nå starte opp på en ny fase i livet mitt. Dermed er det naturlig å se seg tilbake.

Jeg er glad jeg hele mitt liv har vært under en type utvikling og bevegelse, jeg har sjelden vært i hvilemodus. Det livet jeg har nå, er noe jeg har fått pågrunn av de valgene jeg har tatt. Valg gir både muligheter og begrensinger, men det å ta beviste valg er viktig.

Jeg har problemer med å forstå de son påstår at det ble bare slik, og jeg tok hensyn til hva alle andre sa og mente. Tull og tøys alle har valg, og det å ikke velge er også et valg. Det viktigste vi som foreldre kan lære våre barn er å ta selvstendige valg.  

Livet mitt er godt, og har vært godt. Det er klart jeg har opplevd utfordringer i livet, men jeg har oppnådd mer enn jeg noen gang trodde jeg skulle klare. Jeg vil påstå at jeg har gjort maksimalt ut av de resursene jeg har fått tildelt. Det er tross alt det viktigste å utnytte de resursen en har fått tildelt, men jeg har jo hatt en del flaks. Men jeg har hatt mot nok til å ta valg, dermed har jeg selv vært med på å forme livet mitt. Mine epoker og opplevelser har hver med på å forme meg som person, selv om det noen ganger føles som et helt annet  liv.

For meg er det viktig at en tør  å ansvarliggjøre seg selv for det livet en har, og vite at det vil alltid være nye mål en skal oppnå. Det er viktig å tørre å ta valg, og ikke minst leve med det en har valgt.