søndag 28. april 2013

Endring nesten alltid til det bedre


Jeg har så lyst til å være et overskuddsmenneske. Det menneske som fikser alt, jobb, studier, familie , venner, fritidsaktiviteter og heimen. Jeg kunne ha tenkt med et hus som alltid er ryddig, og at jeg skal ha overskudd til å være med på alt som er gøy.  Istedenfor å ville være med venner, er drømme kvelden og bare sitte å se på TVen uten å måtte ha noe dårlig samvittighet.

Uff, jeg har utviklet med til å bli en ufattelig kjedelig person, samtidig vet jeg at jeg har det livet mange drømmer om. Noen ganger føler jeg meg som et ressursfattig menneske, men jeg tror andre oppfatter meg for å være ressurssterk.  De karvene vi har til livet er det vi som setter, dermed er det vi selv som kan senke kravene. Vi trenger ikke å gjøre alt til en S, G+ kan være mer enn godt nok. Jeg tror nemlig ikke at det er samfunnet som setter kravene, men oss selv.

Vi tenger kanskje ikke å kave på, for å samle inn masse ting. Da huset til noen venner av meg brente opp forsto jeg hvor lite ting betyr. Huset hun bodde i hadde vært i familien i noe over 200 år, det tok under en halvtime, og da var huset brent opp. Det eneste de tenkte på var at hunden hadde greit seg. Dette viser hvor lite ting og tang betyr. De trodde de var glad i dette huset, det er klart de hadde følelser for huset sin historie, men det var personene som hadde bodd i huset som hadde skapt historien.

2013 krever utrolig mye av oss som personer. Siden vi ikke lever bare livene våre bare her vi er, men også på sosiale medier. Vi skaper oss et omdømme på sosiale medier.  For 10 år siden visste ikke jeg at jeg skulle kommunisere med vennene mine over sosialenettverk. Jeg har faktisk bedre kontakt med vennene mine nå, enn det jeg hadde for 10 år siden.  Jeg har faktisk gjentatt vennskap, som jeg trodde var over får lenge siden.

Jeg tror det beste er viss en greier å gi litt blaffen om ytre krav. De viktigste tingene i livet er gratis. Personlig er jeg mer opptatt av å lære nye ting, og kunne beherske nye fagområder, enn om interiøret i huset.  

Jeg vil bare si det selv om jeg føler meg ofte som en kjedelig person, ser jeg at det skjer endringer i livet mitt, og de er nesten alltid til det bedre.