lørdag 21. september 2013

Lenge leve feigheten


Når en skal ansette en ny medarbeider for eksempel en lege, dessverre det var ingen søkere til stillingen greit da ta vi bare en sykepleier med lang erfaring å ansetter han/henne. Dette går dessverre ikke, fordi legeforeningen funne seg i. Resultatet hadde blitt ny utlysning med mye bedre arbeidsbetingelser. Dette er helt rett de skal ha en lege, og dermed må de ansette en lege.  

Derimot når en skal ansette en vernepleier/sykepleier er det greit å gi blaffen i om søkeren er kvalifisert. Med å argumentere med at vi fikk ikke kvalifiserte søkere, derfor må vi  ansette en som ikke er kvalifisert. Utdannelse er tross alt bare et papir, og har ingen praksis betydning. Fagforeningen godtar det argumentet med at det ikke er nok søkere, og det er jo klart en ikke kan stille krav om utdannelse til stillinger der kvalifikasjoner var spesifisert i stillingsutlysningen.

Dette er en vanlig praksis i norske kommuner, og det viser hvor feige fagforeninger vi har. Dette kan komme av at noen tillitsvalgte og lederne selv har lav utdanning, det vil si fagarbeider for eksempel hjelpepleier eller barn og ungdomsarbeider, og mangler selv de kvalifikasjonene til å se nytten i høgt utdannet personalet.

Personlig mener jeg at det er rart at ikke dette tema blir tatt opp i media, og jeg tror jeg vet hvorfor. I Norge har vi likhet som verdier, snill jentesyndrom og Janteloven. Denne kombinasjonen med lavt utdannete tillitsvalget/ledere   og svake fagforeninger  gjør at en ikke stiller like harde krav til kvalifikasjoner slik legene gjør. Lenge lev feigheten, og dette fører dessverre til et dårligere tilbud for brukerne.

Jeg trodde at en av rollene til media er å passe på det offentlige, men dette er jo ingen nyhet, dessverre hører dette til det normale i kommune Norge. Dermed kan en tolke at mediene er med på å støtte det som skjer i kommune Norge.