onsdag 1. mars 2017

Kultur er greid, men ukultur bør stoppesNoen ganger lurer jeg på om barna mine skulle fått en tatuering med «Mor Aase er best, ingen protest», mens de var små babyer.  Grunnen til at jeg ville ha gjort dette mens de var små babyer, er at hvis de hadde vært noe eldre ville de nok ha nektet. For det første ville de nok heller ha en tatuering med Elsa/ Hello Kitty, og for det andre gjør nok det vondt. 

Selvsagt ville de fleste ha reagert på meg som mor som ville påføre barna mine unødvendig smerte, og at jeg med viten og vilje hadde merket barna mine for livet. Selvsagt hadde dette vært teit, og jeg hadde vist meg som en ubrukelig mor. Spesielt hvis jeg påsto at dette var greid fordi dette var en del av min kultur. Som dere vet er kultur menneskeskapt, og dermed kan en starte nye kulturer og avskaffe andre.

Det som er godtatt før i tiden, ville muligens ikke blitt godtatt nå. For eksempel har de sluttet for mange år siden å ødelegge føtter til små jenter i Kina. Dette var en ukultur som ble stoppet. Men dette er jo historie, og selvsagt gjør ingen dette i dag.

På norskesykehus driver de med å skjære i tissene til smågutter uten medisinskgrunn.  Altså de bruker skattepengene våre til å gjøre inngrep på små barn som aldri kan rettesopp igjen.  Når forhuden er borte, er vel det nesten umulig å få den tilbake.  Disse babyguttene har selvsagt ikke mulighet til å gi sitt samtykke.

Dette er selvsagt ikke det samme som om jeg hadde fått en liten babytatuering på mine barn, fordi jeg kan verken si at dette er kulturelt eller religiøsbegrunnet.  Jeg vil presisere at det er flere religioner som driver med omskjæring av guttebabyer både kristne, jøder og muslimer.  

I Norge er vi religiøsmyndige når vi er 15 år, og da kan vi gjøre egne religiøse valg. En kan da selvsagt stille seg spørsmål om vi som foreldre kan gjøre religiøse valg for våre barn før de er 15 år? Men kan de gjøre valg som de må leve med resten av livet?

Det er jo klart, at det er bedre at utdannete leger gjør disse inngrepene, men skal utdannelse som den norskestat har finansiert, skal brukes til å gjøre overgrep på guttebarn. 

Personlig mener jeg at omskjæring av gutter er OK, så lenge det er voksene mennesker som legger seg under kniven. Voksene mennesker bør kunne gjøre hva de vil med deres egne kropper, men babyer kan ikke ta disse valgene selv. Derfor mener at det er OK at gutter lar seg omskjære, så lenge de er gamle nok til å ta egne valg. Siden den religiøse myndighetsalderen er 15 år, mener jeg at det skulle ha vært 15 års aldergrense for omskjæring av gutter som ikke er medisinsk begrunnet. Jeg håper at vi greier å stoppe denne ukulturen det er å operere på friske guttebabyer.