fredag 13. januar 2012

Eksamensvakt:


Noe av det mest kjedlige jeg vet om her i verden er å være nettopp eksamensvakt. Det beste ville ha vært å bruke denne tida til noe fornuftig. Men det greier ikke jeg. Jeg ser studentene sitter så fint og arbeider med eksemen. De virker voldsomt målbevisste. Ja, de har alt hatt faget i tre semestre. Det er ikke rart de går sitt beste for å bli ferdige.

Jeg husker da jeg for mange år siden trodde at jeg hadde min siste eksamen, synes jeg faktisk at det var noe trist. Dette var selvsagt bare tull. Da  jeg selv hadde eksamen denne uka, visste jeg at dette blir sikkert ikke min siste eksamen. Livet er langt, lysten til å lære er stor, men for meg er det å bli vurdert en motivasjonsfaktor.

Vurdering er kanskje noe vanskelig. Jeg vet ikke om en vurderer de faktiske kunnskapene, eller hvordan den enkelte behersker eksamensformen. Evnen til å besvare en eksamensoppgave.

Jeg kjenner flere voksne personer  som ikke har greid eksamen i det faget de praktiserer  hver dag, år etter år. Fra disse eksemplene mener jeg at vi bør drøfte om det er riktig at alle skal måtte ha samme type eksamen. For eksempel kunne noen av disse hatt hjemmeeksamen, men da må en stille seg spørsmålet om de har nok kunnskap til å gjennomføre en hjemmeeksamen. Men hvorfor skal ikke denne gruppen få skrivekrus med i utdanningen sin? Og på dette skrivekurset skulle en ha fokusert på skrive oppgaver.  

Klart en skal anerkjenne dem for de kunnskapene de har tilegnet seg i faget, men av respekt for denne gruppen bør også en være klar over at skriving er ikke alltid det de praktiserer mest verken i jobben eller privat. Dermed må det å svare på eksamensoppgaver være en del av undervisningen. Det er jo klart at alle voksne som melder seg på et krus i for eksempel i teorien for et fagbrev, gjør det for å kunne  gå opp til fagprøven. Jeg vet også om eksempler på folk jeg kjenner som har lest en helg, og bestått teorien til fagprøven uten problemer. Derfor tror jeg at mye kunne gjøres med valg av eksamensform og veiledning om de ulike eksamensformene. Det å tenke nytt og kreativt. Finne den eksamensformen som gjør at alle for vist hva de kan, og dermed hva de ikke kan.