mandag 26. desember 2011

En reiser med drømmer, og møter virkeligheten????


I dag vil jeg fortelle dere om min tipp tipp oldefar som var vel det en kan kalle for en ulovlig flyktning  i kongerike Norge på 1800-tallet. Jeg vet lite om Gustav, men noe vet jeg. Han kom fra Finland, og siden at Finland på denne tiden var under Russland, var han russiskstatsborger, og jeg vet han døde i et fengsel i Trondheim. Han satt da inne pågrunn av løsgjengeri. Jeg har blitt fortalt at han greide aldri å tilpasse seg det norske samfunnet.  Selvsagt hadde han noen barn, blant annet min tipp oldemor Ida Caroline.

Ida Caroline giftet seg også med en mann med finsk bakgrunn. Deres etterkommere har nok blitt det en kan kalle for nordmenn.  Hvis det er noe som er spesielt med deres etterkommere er at de fleste har veldig god utdannelse og er godt skolerte. Men kunnskapen om blant annet i  Kalevala, tror jeg er relativt liten blant disse etterkommerne.

Tilbake til Gustav tenk de drømmer han må ha hatt, når han bestemte seg for å reise til Norge.  Han trodde nok at denne reisen skulle gi ham et bedre liv. Dette var kanskje en naiv drøm, men det var et håp om et bedre liv. Dette tror jeg er de samme drømmene som våre nye landsmenn har i dag, når de bestemmer seg for å reise. Det å lage seg et liv lagt fra egen hjemland og kultur. Reisen inn i det ukjente.  

Når vi ser på min tipp tipp oldefars historie, og ser på tilpassingsvanskelighetene til noen av våre nye landsmenn har, er de kanskje ikke så ulike. Gi våre nye landsmenn den tid de trenger for, og vite det om noen generasjoner vil disse familiene også bli norske.  

Men jeg håper for deres skyld at de ta bedre vare på sine tradisjoner og språket enn det min familie har gjort. Slik at de kan berike sine omgivelser med den kunnskapen og visdommen som ligger i deres gamle kultur.